گفتگو با دکتر حسین امیرعبداللهیان

۲,۰۴۹

شبکه ۱
۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۸
۲۳:۱۳
دستاوردهای ایران در منابع انرژی
دستاوردهای ایران در منابع انرژی
۱۸۷
حواشی صادرات برق توسط ایران
حواشی صادرات برق توسط ایران
۲۷۲
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۱۸۰
حواشی پیرامون سند همکاری ایران و چین
حواشی پیرامون سند همکاری ایران و چین
۱,۷۱۵
تبعات حقوقی اقدام خصمانه آمریکا علیه پرواز مسافری ایران
تبعات حقوقی اقدام خصمانه آمریکا علیه پرواز مسافری ایران
۱,۲۲۳
هیچ مبنای مقرراتی برای حضور هواپیماهای جنگنده و ایجاد مزاحمت برای پرواز مسافری وجود ندارد
هیچ مبنای مقرراتی برای حضور هواپیماهای جنگنده و ایجاد مزاحمت برای پرواز مسافری وجود ندارد
۸۶۷
تکیه آمریکا بر عربستان و اسرائیل
تکیه آمریکا بر عربستان و اسرائیل
۷۶۲
نقش اسرائیل در تعرض به هواپیمای مسافربری ایران
نقش اسرائیل در تعرض به هواپیمای مسافربری ایران
۵۹۲
هدف آمریکا از تعرض به هواپیمای مسافربری ایران
هدف آمریکا از تعرض به هواپیمای مسافربری ایران
۶۸۶
تاکید رهبر انقلاب بر شرور بودن آمریکا چه پیامی برای عراق و آمریکا دارد
تاکید رهبر انقلاب بر شرور بودن آمریکا چه پیامی برای عراق و آمریکا دارد
۴۵۲
تاثیر سفر نخست وزیر عراق به ایران بر توسعه روابط اقتصادی دوکشور
تاثیر سفر نخست وزیر عراق به ایران بر توسعه روابط اقتصادی دوکشور
۲۷۸
دلیل اهمیت سفر نخست وزیر عراق به ایران در جامعه بین الملل
دلیل اهمیت سفر نخست وزیر عراق به ایران در جامعه بین الملل
۴۰۲
پیام سفر نخست وزیر عراق به تهران
پیام سفر نخست وزیر عراق به تهران
۴۸۹
۴ مرداد ۱۳۹۹
۴ مرداد ۱۳۹۹
۹۰۰
توضیحات پیرامون میزان شهریه های سال تحصیلی ۱۳۹۹
توضیحات پیرامون میزان شهریه های سال تحصیلی ۱۳۹۹
۲,۱۱۶
ابزار رسانی برای کسانی که دسترسی به سامانه شاد ندارند
ابزار رسانی برای کسانی که دسترسی به سامانه شاد ندارند
۱,۲۸۸
ارزیابی سامانه شاد
ارزیابی سامانه شاد
۴۷۷
حواشی برگزاری کلاسها در برخی مدرسه ها در تابستان ۱۳۹۹
حواشی برگزاری کلاسها در برخی مدرسه ها در تابستان ۱۳۹۹
۴۹۴
نحوه برگزاری مدارس در شهرهای وضعیت قرمز
نحوه برگزاری مدارس در شهرهای وضعیت قرمز
۵۰۹
هدف بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
هدف بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
۷۴۵
۲۸ تیر ۱۳۹۹
۲۸ تیر ۱۳۹۹
۲۶۷
تمهیدات برای کسانی که دسترسی به سامانه شاد ندارند
تمهیدات برای کسانی که دسترسی به سامانه شاد ندارند
۴۴۴
۲۱ تیر ۱۳۹۹
۲۱ تیر ۱۳۹۹
۳۹۳
۱۴ تیر ۱۳۹۹
۱۴ تیر ۱۳۹۹
۴۸۲
۷ تیر ۱۳۹۹
۷ تیر ۱۳۹۹
۴۲۱
۳۱ خرداد ۱۳۹۹
۳۱ خرداد ۱۳۹۹
۵۳۵
۲۴ خرداد ۱۳۹۹
۲۴ خرداد ۱۳۹۹
۶۴۳
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
۵۴۱
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
۶۳۲
۳۰ فروردین ۱۳۹۹
۳۰ فروردین ۱۳۹۹
۴۸۷