گفتگو با عوامل فیلم خانه دیگری

۲,۰۸۸

شبکه ۳
۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
۰۰:۰۳
۲۲ آذر ۱۳۹۸
۲۲ آذر ۱۳۹۸
۵۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱,۷۴۸
۸ آذر ۱۳۹۸
۸ آذر ۱۳۹۸
۱,۸۹۱
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۳,۳۱۴
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۲,۱۷۳
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۲,۲۹۴
۳ آبان ۱۳۹۸
۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۷۶۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۳,۴۸۶
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
۴,۰۸۰
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۶۷۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۰۵۱
فیلم های در حال تولید : پدران
فیلم های در حال تولید : پدران
۱,۱۲۴
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
۱,۰۴۴
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
۱,۳۵۷
۵ مهر ۱۳۹۸
۵ مهر ۱۳۹۸
۷۷۷
میز نقد : دیده بان و مهاجر
میز نقد : دیده بان و مهاجر
۲,۷۱۲
فیلم های در حال تولید : پروا
فیلم های در حال تولید : پروا
۷۹۱
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۲,۰۹۱
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۶۶۰
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
۲,۱۵۴
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۸۴۵
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
۳,۲۰۷
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
۱,۱۳۰
پشت صحنه فیلم شاهین
پشت صحنه فیلم شاهین
۷۷۲
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۴۳۴
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۹۲۳
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۱,۱۰۱
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
۴۸۰
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
۳۵۷
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
۴۴۳