اخبار سینمای ایران - ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

۷۹۶

شبکه ۳
۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
۰۰:۰۰
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱,۶۷۵
۸ آذر ۱۳۹۸
۸ آذر ۱۳۹۸
۱,۸۴۸
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۳,۲۹۱
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۲,۱۵۰
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۲,۲۷۹
۳ آبان ۱۳۹۸
۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۷۵۳
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۳,۴۶۶
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
۴,۰۵۶
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۶۶۶
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۰۳۷
فیلم های در حال تولید : پدران
فیلم های در حال تولید : پدران
۱,۱۰۹
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
۱,۰۳۲
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
۱,۳۴۶
۵ مهر ۱۳۹۸
۵ مهر ۱۳۹۸
۷۶۱
میز نقد : دیده بان و مهاجر
میز نقد : دیده بان و مهاجر
۲,۶۹۸
فیلم های در حال تولید : پروا
فیلم های در حال تولید : پروا
۷۷۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۲,۰۷۴
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۶۴۴
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
۲,۱۴۱
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۸۳۰
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
۳,۱۸۳
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
۱,۱۱۳
پشت صحنه فیلم شاهین
پشت صحنه فیلم شاهین
۷۶۲
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۴۲۴
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۹۱۲
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۱,۰۸۷
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
۴۶۵
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
۳۴۵
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
۴۳۰
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
۴۷۱