نظرات مردمی درباره فیلم وکیل مدافع

۸۳۷

شبکه ۳
۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
۲۳:۴۶
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱,۲۰۵
۸ آذر ۱۳۹۸
۸ آذر ۱۳۹۸
۱,۶۷۸
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۳,۱۹۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۲,۰۸۴
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۲,۲۲۵
۳ آبان ۱۳۹۸
۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۶۹۷
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۳,۴۰۶
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
۳,۹۸۱
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۶۳۰
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
۹۸۹
فیلم های در حال تولید : پدران
فیلم های در حال تولید : پدران
۱,۰۷۲
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
۹۹۴
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
۱,۳۰۵
۵ مهر ۱۳۹۸
۵ مهر ۱۳۹۸
۷۱۴
میز نقد : دیده بان و مهاجر
میز نقد : دیده بان و مهاجر
۲,۶۴۱
فیلم های در حال تولید : پروا
فیلم های در حال تولید : پروا
۷۳۳
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۲,۰۲۹
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۵۹۳
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
۲,۰۹۰
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۷۷۹
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
۳,۱۳۲
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
۱,۰۷۶
پشت صحنه فیلم شاهین
پشت صحنه فیلم شاهین
۷۲۴
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۳۸۴
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۸۶۹
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۱,۰۴۴
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
۴۲۴
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
۲۹۵
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
۳۸۹
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
۴۳۲