گفتگو با عوامل فیلم وکیل مدافع

۸۲۲

شبکه ۳
۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
۲۳:۳۴
۸ آذر ۱۳۹۸
۸ آذر ۱۳۹۸
۱,۳۹۰
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۳,۱۰۶
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۲,۰۱۷
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۲,۱۸۱
۳ آبان ۱۳۹۸
۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۶۶۰
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۳,۳۶۱
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
۳,۹۱۰
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۵۹۴
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
۹۵۲
فیلم های در حال تولید : پدران
فیلم های در حال تولید : پدران
۱,۰۴۰
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
۹۶۳
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
۱,۲۷۵
۵ مهر ۱۳۹۸
۵ مهر ۱۳۹۸
۶۸۴
میز نقد : دیده بان و مهاجر
میز نقد : دیده بان و مهاجر
۲,۶۰۵
فیلم های در حال تولید : پروا
فیلم های در حال تولید : پروا
۷۰۳
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۱,۹۹۹
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۵۶۳
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
۲,۰۵۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۷۴۹
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
۳,۰۸۴
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
۱,۰۴۷
پشت صحنه فیلم شاهین
پشت صحنه فیلم شاهین
۶۸۹
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۳۵۶
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۸۴۱
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۱,۰۱۱
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
۳۹۳
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
۲۶۶
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
۳۵۹
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
۴۰۳
۸ شهریور ۱۳۹۸
۸ شهریور ۱۳۹۸
۷۲۷