سیاست گذاری و شیوه های اکران در سینمای ایران - بخش دوم

۲۹۸

شبکه ۳
۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
۲۳:۰۰
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱,۳۷۹
۸ آذر ۱۳۹۸
۸ آذر ۱۳۹۸
۱,۷۲۳
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۳,۲۱۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۲,۱۰۲
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۲,۲۳۹
۳ آبان ۱۳۹۸
۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۷۱۲
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۳,۴۲۴
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
۴,۰۰۳
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۶۳۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۰۰۱
فیلم های در حال تولید : پدران
فیلم های در حال تولید : پدران
۱,۰۸۰
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
۱,۰۰۲
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
۱,۳۱۶
۵ مهر ۱۳۹۸
۵ مهر ۱۳۹۸
۷۲۸
میز نقد : دیده بان و مهاجر
میز نقد : دیده بان و مهاجر
۲,۶۵۷
فیلم های در حال تولید : پروا
فیلم های در حال تولید : پروا
۷۴۵
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۲,۰۴۰
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۶۰۶
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
۲,۱۰۳
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۷۹۴
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
۳,۱۴۷
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
۱,۰۸۷
پشت صحنه فیلم شاهین
پشت صحنه فیلم شاهین
۷۳۵
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۳۹۵
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۸۸۱
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۱,۰۵۶
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
۴۳۶
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
۳۰۸
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
۴۰۰
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
۴۴۱