مجله تصویری - ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

۳۲۲

شبکه ۳
۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
۲۲:۵۲
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱,۵۳۳
۸ آذر ۱۳۹۸
۸ آذر ۱۳۹۸
۱,۸۰۲
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۳,۲۵۱
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۲,۱۲۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۲,۲۶۱
۳ آبان ۱۳۹۸
۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۷۳۶
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۳,۴۴۹
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
۴,۰۲۷
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۶۵۱
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۰۲۰
فیلم های در حال تولید : پدران
فیلم های در حال تولید : پدران
۱,۰۹۵
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
۱,۰۱۷
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
۱,۳۳۱
۵ مهر ۱۳۹۸
۵ مهر ۱۳۹۸
۷۴۳
میز نقد : دیده بان و مهاجر
میز نقد : دیده بان و مهاجر
۲,۶۷۴
فیلم های در حال تولید : پروا
فیلم های در حال تولید : پروا
۷۶۰
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۲,۰۵۷
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۶۲۵
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
۲,۱۲۳
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۸۱۰
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
۳,۱۶۲
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
۱,۱۰۱
پشت صحنه فیلم شاهین
پشت صحنه فیلم شاهین
۷۴۶
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۴۰۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۸۹۶
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۱,۰۷۱
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
۴۴۹
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
۳۲۸
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
۴۱۳
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
۴۵۷