سیاست گذاری و شیوه های اکران در سینمای ایران - بخش اول

۲۸۸

شبکه ۳
۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
۲۲:۴۰
۸ آذر ۱۳۹۸
۸ آذر ۱۳۹۸
۱,۴۰۶
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۳,۱۱۰
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۲,۰۱۹
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۲,۱۸۲
۳ آبان ۱۳۹۸
۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۶۶۳
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۳,۳۶۳
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
۳,۹۱۲
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۵۹۵
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
۹۵۶
فیلم های در حال تولید : پدران
فیلم های در حال تولید : پدران
۱,۰۴۱
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
۹۶۴
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
۱,۲۷۷
۵ مهر ۱۳۹۸
۵ مهر ۱۳۹۸
۶۸۵
میز نقد : دیده بان و مهاجر
میز نقد : دیده بان و مهاجر
۲,۶۰۶
فیلم های در حال تولید : پروا
فیلم های در حال تولید : پروا
۷۰۵
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۲,۰۰۰
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۵۶۴
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
۲,۰۵۹
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۷۵۰
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
۳,۰۹۰
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
۱,۰۴۸
پشت صحنه فیلم شاهین
پشت صحنه فیلم شاهین
۶۹۰
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۳۵۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۸۴۲
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۱,۰۱۲
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
۳۹۵
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
۲۶۷
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
۳۶۰
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
۴۰۵
۸ شهریور ۱۳۹۸
۸ شهریور ۱۳۹۸
۷۲۹