۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

۹۴۲

شبکه ۳
۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
۲۲:۳۲
۲۲ آذر ۱۳۹۸
۲۲ آذر ۱۳۹۸
۷۰۱
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱,۷۷۳
۸ آذر ۱۳۹۸
۸ آذر ۱۳۹۸
۱,۹۰۱
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۳,۳۲۱
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۲,۱۷۹
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۲,۳۰۱
۳ آبان ۱۳۹۸
۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۷۷۴
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۳,۴۹۴
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
۴,۰۹۰
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۶۸۴
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۰۵۷
فیلم های در حال تولید : پدران
فیلم های در حال تولید : پدران
۱,۱۲۹
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
۱,۰۵۰
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
۱,۳۶۵
۵ مهر ۱۳۹۸
۵ مهر ۱۳۹۸
۷۸۴
میز نقد : دیده بان و مهاجر
میز نقد : دیده بان و مهاجر
۲,۷۱۹
فیلم های در حال تولید : پروا
فیلم های در حال تولید : پروا
۷۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۲,۰۹۷
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۶۶۷
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
۲,۱۶۲
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۸۵۰
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
۳,۲۱۵
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
۱,۱۳۵
پشت صحنه فیلم شاهین
پشت صحنه فیلم شاهین
۷۷۹
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۴۴۱
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۹۲۸
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۱,۱۰۷
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
۴۸۶
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
۳۶۳
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
۴۴۹