شرح آيات جزء نهم قرآن کريم

۷۷۷

شبکه ۳
۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
۲۱:۱۹
گفته های از نهج البلاغه
گفته های از نهج البلاغه
۲۱
ابعاد تربیتی نماز عید سعید فطر و توجه به قنوت این نماز
ابعاد تربیتی نماز عید سعید فطر و توجه به قنوت این نماز
۴۲۰
ماه رمضان
ماه رمضان
۷۶۵
مضامین بی نظیر دعاهای اهلبیت علیه السلام - ۱ خرداد ۱۳۹۹
مضامین بی نظیر دعاهای اهلبیت علیه السلام - ۱ خرداد ۱۳۹۹
۱,۰۱۰
ذکات فطره
ذکات فطره
۹۶۷
حوادث مهم بعد از جنگ جمل
حوادث مهم بعد از جنگ جمل
۱,۰۷۹
سیری در نهج البلاغه امیرالمومنین امام علی علیه السلام ( خطبه ۹۹ )
سیری در نهج البلاغه امیرالمومنین امام علی علیه السلام ( خطبه ۹۹ )
۹۶۱
دعاهای قرآنی
دعاهای قرآنی
۱,۸۴۵
سیره تربیتی انبیاء الهی در قران کریم (حضرت موسی علیه السلام)
سیره تربیتی انبیاء الهی در قران کریم (حضرت موسی علیه السلام)
۱,۲۱۹
حضرت امیرالمومنین
حضرت امیرالمومنین
۱,۳۵۷
احکام اداء حق الله و حق الناس
احکام اداء حق الله و حق الناس
۱,۱۳۵
بررسی ابعاد مختلف جنگ جمل
بررسی ابعاد مختلف جنگ جمل
۱,۱۴۲
حکمت های نهج البلاغه
حکمت های نهج البلاغه
۱,۲۲۴
ابعاد تربیتی نماز (دعاهای قرآنی برای قنوت نماز)
ابعاد تربیتی نماز (دعاهای قرآنی برای قنوت نماز)
۱,۶۹۲
سیره تربیتی انبیای الهی در قرآن کریم ( حضرت موسی علیه السلام ) - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
سیره تربیتی انبیای الهی در قرآن کریم ( حضرت موسی علیه السلام ) - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱,۳۸۶
مضامین بی نظیر دعاهای اهل بیت (ع)
مضامین بی نظیر دعاهای اهل بیت (ع)
۱,۲۴۷
احکام روزه داری و پرداخت کفارات
احکام روزه داری و پرداخت کفارات
۱,۲۰۲
حضرت امیرالمومنین
حضرت امیرالمومنین
۲,۰۳۰
شخصیت بانو بزرگوار، ام المومنین حضرت خدیجه کبری (س)
شخصیت بانو بزرگوار، ام المومنین حضرت خدیجه کبری (س)
۹۴۱
ابعاد گوناگون تربیت عبادی - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
ابعاد گوناگون تربیت عبادی - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱,۸۹۶
قصه حضرت موسی
قصه حضرت موسی
۱,۳۳۷
مضامین بی نظیر دعاهای اهلبیت علیه السلام
مضامین بی نظیر دعاهای اهلبیت علیه السلام
۱,۳۷۹
برکات ماه رمضان
برکات ماه رمضان
۱,۰۴۴
جنگ روایت ها (زمینه های جنگ جمل)
جنگ روایت ها (زمینه های جنگ جمل)
۱,۴۸۸
سیری در نهج البلاغه امیر المومنین امام علی علیه السلام ( خطبه ۸۷ )
سیری در نهج البلاغه امیر المومنین امام علی علیه السلام ( خطبه ۸۷ )
۱,۴۵۰
قنوت
قنوت
۱,۵۱۰
سیره تربیتی انبیاء الهی در قرآن کریم  (حضرت موسی علیه السلام)
سیره تربیتی انبیاء الهی در قرآن کریم (حضرت موسی علیه السلام)
۱,۳۷۴
مضامین بی‌ نظیر دعاهای اهل بیت (ع)
مضامین بی‌ نظیر دعاهای اهل بیت (ع)
۱,۷۴۸
احکام
احکام
۱,۴۱۰
جنگ روایتها ( زمینه های جنگ جمل )
جنگ روایتها ( زمینه های جنگ جمل )
۱,۵۴۴