گل پارس جنوبی به تراکتورسازی (روح الله سیف اللهی - پنالتی)

1,376

شبکه سهند
21 اردیبهشت ماه 1398
23:08
گل تراکتورسازی به پارس جنوبی (ایمان سلیمی)
گل تراکتورسازی به پارس جنوبی (ایمان سلیمی)
1,458
گل فولاد به ماشین سازی (تاکافومی آکاهوشی)
گل فولاد به ماشین سازی (تاکافومی آکاهوشی)
2,301
گل تراکتور به پدیده (آنتونی استوکی)
گل تراکتور به پدیده (آنتونی استوکی)
6,419
گل پیکان به ماشین سازی(سعید واسعی)
گل پیکان به ماشین سازی(سعید واسعی)
1,975
گل نساجی به تراکتورسازی (رحمان جعفری)
گل نساجی به تراکتورسازی (رحمان جعفری)
2,037
گل تراکتورسازی به نساجی (جورجی ولسیانی - گل به خودی)
گل تراکتورسازی به نساجی (جورجی ولسیانی - گل به خودی)
2,239
گل ماشین سازی به صنعت نفت (احمد رضا زنده روح)
گل ماشین سازی به صنعت نفت (احمد رضا زنده روح)
1,887
گل چهارم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (مسعود شجاعی)
گل چهارم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (مسعود شجاعی)
4,360
گل سوم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (هتریک لی هری اروین)
گل سوم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (هتریک لی هری اروین)
4,169
گل اول تراکتورسازی به ذوب‌آهن (لی هری اروین)
گل اول تراکتورسازی به ذوب‌آهن (لی هری اروین)
4,615
گل دوم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (لی هری اروین)
گل دوم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (لی هری اروین)
3,419
گل ذوب آهن به تراکتورسازی (محسن مسلمان)
گل ذوب آهن به تراکتورسازی (محسن مسلمان)
2,860
گل دوم تراکتورسازی به سپیدرود(لی هری اروین)
گل دوم تراکتورسازی به سپیدرود(لی هری اروین)
3,466
گل سپیدرود به تراکتور سازی(محمد نزهتی)
گل سپیدرود به تراکتور سازی(محمد نزهتی)
2,078
گل اول تراکتورسازی به سپیدرود(مسعود شجاعی)
گل اول تراکتورسازی به سپیدرود(مسعود شجاعی)
2,640
گل ماشین سازی به نفت مسجد سلیمان (رضا خالقی فر)
گل ماشین سازی به نفت مسجد سلیمان (رضا خالقی فر)
2,406
گل ماشین سازی به تراکتور (عرفان افراز)
گل ماشین سازی به تراکتور (عرفان افراز)
2,290
گل دوم تراکتور به ماشین سازی (مسعود شجاعی)
گل دوم تراکتور به ماشین سازی (مسعود شجاعی)
2,714
گل اول تراکتور به ماشین سازی (آنتونی استوکس)
گل اول تراکتور به ماشین سازی (آنتونی استوکس)
4,278
گل تساوی استقلال خوزستان به گسترش (وحید خشتان)
گل تساوی استقلال خوزستان به گسترش (وحید خشتان)
2,244
گل گسترش فولاد به استقلال خوزستان (محسن یوسفی)
گل گسترش فولاد به استقلال خوزستان (محسن یوسفی)
1,462