گل پارس جنوبی به تراکتورسازی (روح الله سیف اللهی - پنالتی)

۱,۱۴۷

شبکه سهند
۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
۲۳:۰۸
گل تراکتورسازی به پارس جنوبی (ایمان سلیمی)
گل تراکتورسازی به پارس جنوبی (ایمان سلیمی)
۸۴۵
گل فولاد به ماشین سازی (تاکافومی آکاهوشی)
گل فولاد به ماشین سازی (تاکافومی آکاهوشی)
۲,۰۹۷
گل تراکتور به پدیده (آنتونی استوکی)
گل تراکتور به پدیده (آنتونی استوکی)
۶,۲۴۰
گل پیکان به ماشین سازی(سعید واسعی)
گل پیکان به ماشین سازی(سعید واسعی)
۷۰۶
گل نساجی به تراکتورسازی (رحمان جعفری)
گل نساجی به تراکتورسازی (رحمان جعفری)
۱,۸۴۰
گل تراکتورسازی به نساجی (جورجی ولسیانی - گل به خودی)
گل تراکتورسازی به نساجی (جورجی ولسیانی - گل به خودی)
۲,۰۹۳
گل ماشین سازی به صنعت نفت (احمد رضا زنده روح)
گل ماشین سازی به صنعت نفت (احمد رضا زنده روح)
۱,۷۷۱
گل چهارم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (مسعود شجاعی)
گل چهارم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (مسعود شجاعی)
۴,۱۶۴
گل سوم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (هتریک لی هری اروین)
گل سوم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (هتریک لی هری اروین)
۳,۸۵۷
گل اول تراکتورسازی به ذوب‌آهن (لی هری اروین)
گل اول تراکتورسازی به ذوب‌آهن (لی هری اروین)
۴,۳۳۴
گل دوم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (لی هری اروین)
گل دوم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (لی هری اروین)
۳,۲۱۳
گل ذوب آهن به تراکتورسازی (محسن مسلمان)
گل ذوب آهن به تراکتورسازی (محسن مسلمان)
۲,۶۲۴
گل دوم تراکتورسازی به سپیدرود(لی هری اروین)
گل دوم تراکتورسازی به سپیدرود(لی هری اروین)
۳,۱۱۳
گل سپیدرود به تراکتور سازی(محمد نزهتی)
گل سپیدرود به تراکتور سازی(محمد نزهتی)
۱,۹۳۶
گل اول تراکتورسازی به سپیدرود(مسعود شجاعی)
گل اول تراکتورسازی به سپیدرود(مسعود شجاعی)
۲,۴۴۲
گل ماشین سازی به نفت مسجد سلیمان (رضا خالقی فر)
گل ماشین سازی به نفت مسجد سلیمان (رضا خالقی فر)
۲,۲۹۸
گل ماشین سازی به تراکتور (عرفان افراز)
گل ماشین سازی به تراکتور (عرفان افراز)
۱,۹۹۶
گل دوم تراکتور به ماشین سازی (مسعود شجاعی)
گل دوم تراکتور به ماشین سازی (مسعود شجاعی)
۲,۴۳۹
گل اول تراکتور به ماشین سازی (آنتونی استوکس)
گل اول تراکتور به ماشین سازی (آنتونی استوکس)
۳,۹۴۵
گل تساوی استقلال خوزستان به گسترش (وحید خشتان)
گل تساوی استقلال خوزستان به گسترش (وحید خشتان)
۲,۰۰۳
گل گسترش فولاد به استقلال خوزستان (محسن یوسفی)
گل گسترش فولاد به استقلال خوزستان (محسن یوسفی)
۱,۲۹۳