گل تراکتورسازی به پارس جنوبی (ایمان سلیمی)

۸۷۳

شبکه سهند
۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
۲۱:۴۸
گل پارس جنوبی به تراکتورسازی (روح الله سیف اللهی - پنالتی)
گل پارس جنوبی به تراکتورسازی (روح الله سیف اللهی - پنالتی)
۱,۱۵۳
گل فولاد به ماشین سازی (تاکافومی آکاهوشی)
گل فولاد به ماشین سازی (تاکافومی آکاهوشی)
۲,۱۰۱
گل تراکتور به پدیده (آنتونی استوکی)
گل تراکتور به پدیده (آنتونی استوکی)
۶,۲۴۸
گل پیکان به ماشین سازی(سعید واسعی)
گل پیکان به ماشین سازی(سعید واسعی)
۷۲۵
گل نساجی به تراکتورسازی (رحمان جعفری)
گل نساجی به تراکتورسازی (رحمان جعفری)
۱,۸۴۸
گل تراکتورسازی به نساجی (جورجی ولسیانی - گل به خودی)
گل تراکتورسازی به نساجی (جورجی ولسیانی - گل به خودی)
۲,۱۰۵
گل ماشین سازی به صنعت نفت (احمد رضا زنده روح)
گل ماشین سازی به صنعت نفت (احمد رضا زنده روح)
۱,۷۷۵
گل چهارم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (مسعود شجاعی)
گل چهارم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (مسعود شجاعی)
۴,۱۷۳
گل سوم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (هتریک لی هری اروین)
گل سوم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (هتریک لی هری اروین)
۳,۸۷۸
گل اول تراکتورسازی به ذوب‌آهن (لی هری اروین)
گل اول تراکتورسازی به ذوب‌آهن (لی هری اروین)
۴,۳۵۵
گل دوم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (لی هری اروین)
گل دوم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (لی هری اروین)
۳,۲۲۳
گل ذوب آهن به تراکتورسازی (محسن مسلمان)
گل ذوب آهن به تراکتورسازی (محسن مسلمان)
۲,۶۳۴
گل دوم تراکتورسازی به سپیدرود(لی هری اروین)
گل دوم تراکتورسازی به سپیدرود(لی هری اروین)
۳,۱۳۹
گل سپیدرود به تراکتور سازی(محمد نزهتی)
گل سپیدرود به تراکتور سازی(محمد نزهتی)
۱,۹۴۱
گل اول تراکتورسازی به سپیدرود(مسعود شجاعی)
گل اول تراکتورسازی به سپیدرود(مسعود شجاعی)
۲,۴۵۲
گل ماشین سازی به نفت مسجد سلیمان (رضا خالقی فر)
گل ماشین سازی به نفت مسجد سلیمان (رضا خالقی فر)
۲,۳۰۱
گل ماشین سازی به تراکتور (عرفان افراز)
گل ماشین سازی به تراکتور (عرفان افراز)
۲,۰۰۹
گل دوم تراکتور به ماشین سازی (مسعود شجاعی)
گل دوم تراکتور به ماشین سازی (مسعود شجاعی)
۲,۴۴۶
گل اول تراکتور به ماشین سازی (آنتونی استوکس)
گل اول تراکتور به ماشین سازی (آنتونی استوکس)
۳,۹۵۶
گل تساوی استقلال خوزستان به گسترش (وحید خشتان)
گل تساوی استقلال خوزستان به گسترش (وحید خشتان)
۲,۰۱۷
گل گسترش فولاد به استقلال خوزستان (محسن یوسفی)
گل گسترش فولاد به استقلال خوزستان (محسن یوسفی)
۱,۲۹۷