گل تراکتورسازی به پارس جنوبی (ایمان سلیمی)

1,467

شبکه سهند
21 اردیبهشت ماه 1398
21:48
گل پارس جنوبی به تراکتورسازی (روح الله سیف اللهی - پنالتی)
گل پارس جنوبی به تراکتورسازی (روح الله سیف اللهی - پنالتی)
1,387
گل فولاد به ماشین سازی (تاکافومی آکاهوشی)
گل فولاد به ماشین سازی (تاکافومی آکاهوشی)
2,315
گل تراکتور به پدیده (آنتونی استوکی)
گل تراکتور به پدیده (آنتونی استوکی)
6,430
گل پیکان به ماشین سازی(سعید واسعی)
گل پیکان به ماشین سازی(سعید واسعی)
1,989
گل نساجی به تراکتورسازی (رحمان جعفری)
گل نساجی به تراکتورسازی (رحمان جعفری)
2,045
گل تراکتورسازی به نساجی (جورجی ولسیانی - گل به خودی)
گل تراکتورسازی به نساجی (جورجی ولسیانی - گل به خودی)
2,247
گل ماشین سازی به صنعت نفت (احمد رضا زنده روح)
گل ماشین سازی به صنعت نفت (احمد رضا زنده روح)
1,893
گل چهارم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (مسعود شجاعی)
گل چهارم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (مسعود شجاعی)
4,371
گل سوم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (هتریک لی هری اروین)
گل سوم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (هتریک لی هری اروین)
4,182
گل اول تراکتورسازی به ذوب‌آهن (لی هری اروین)
گل اول تراکتورسازی به ذوب‌آهن (لی هری اروین)
4,627
گل دوم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (لی هری اروین)
گل دوم تراکتورسازی به ذوب‌آهن (لی هری اروین)
3,437
گل ذوب آهن به تراکتورسازی (محسن مسلمان)
گل ذوب آهن به تراکتورسازی (محسن مسلمان)
2,871
گل دوم تراکتورسازی به سپیدرود(لی هری اروین)
گل دوم تراکتورسازی به سپیدرود(لی هری اروین)
3,477
گل سپیدرود به تراکتور سازی(محمد نزهتی)
گل سپیدرود به تراکتور سازی(محمد نزهتی)
2,085
گل اول تراکتورسازی به سپیدرود(مسعود شجاعی)
گل اول تراکتورسازی به سپیدرود(مسعود شجاعی)
2,649
گل ماشین سازی به نفت مسجد سلیمان (رضا خالقی فر)
گل ماشین سازی به نفت مسجد سلیمان (رضا خالقی فر)
2,415
گل ماشین سازی به تراکتور (عرفان افراز)
گل ماشین سازی به تراکتور (عرفان افراز)
2,299
گل دوم تراکتور به ماشین سازی (مسعود شجاعی)
گل دوم تراکتور به ماشین سازی (مسعود شجاعی)
2,730
گل اول تراکتور به ماشین سازی (آنتونی استوکس)
گل اول تراکتور به ماشین سازی (آنتونی استوکس)
4,294
گل تساوی استقلال خوزستان به گسترش (وحید خشتان)
گل تساوی استقلال خوزستان به گسترش (وحید خشتان)
2,253
گل گسترش فولاد به استقلال خوزستان (محسن یوسفی)
گل گسترش فولاد به استقلال خوزستان (محسن یوسفی)
1,472