گل پرسپولیس به ماشین سازی (علی علیپور - پنالتی)

۳۸,۵۱۰

شبکه ۳
۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
۲۳:۰۶
گل سوم ذوب آهن به الاتحاد (کریستانتوس)
گل سوم ذوب آهن به الاتحاد (کریستانتوس)
۱۰,۱۴۰
گل دوم ذوب آهن به الاتحاد (هادی محمدی)
گل دوم ذوب آهن به الاتحاد (هادی محمدی)
۶,۰۱۵
گل چهارم الاتحاد به ذوب آهن (دبل رومارینو)
گل چهارم الاتحاد به ذوب آهن (دبل رومارینو)
۴,۹۳۵
گل سوم الاتحاد به ذوب آهن (رومارینو)
گل سوم الاتحاد به ذوب آهن (رومارینو)
۳,۴۶۸
گل دوم الاتحاد به ذوب آهن (محمد باقر صادقی - گل به خودی)
گل دوم الاتحاد به ذوب آهن (محمد باقر صادقی - گل به خودی)
۴,۷۳۱
گل اول ذوب آهن به الاتحاد (لوئیس خیمنز - گل به خودی)
گل اول ذوب آهن به الاتحاد (لوئیس خیمنز - گل به خودی)
۴,۲۴۳
گل اول الاتحاد به ذوب آهن (واکچیو)
گل اول الاتحاد به ذوب آهن (واکچیو)
۳,۳۹۰
گل دوم الاتحاد به ذوب آهن (الصحافی)
گل دوم الاتحاد به ذوب آهن (الصحافی)
۱۳,۹۷۷
گل اول الاتحاد به ذوب آهن (لوئیس خیمنز)
گل اول الاتحاد به ذوب آهن (لوئیس خیمنز)
۲۰,۶۰۳
گل ذوب آهن به الاتحاد (قاسم حدادی فر)
گل ذوب آهن به الاتحاد (قاسم حدادی فر)
۱۹,۱۴۷
گل دوم پرسپولیس به السد(علی علیپور)
گل دوم پرسپولیس به السد(علی علیپور)
۳۳,۹۲۱
گل اول پرسپولیس به السد(مهدی ترابی)
گل اول پرسپولیس به السد(مهدی ترابی)
۴۷,۱۹۶
گل پرسپولیس به پارس جنوبی جم(ماریو بودیمیر)
گل پرسپولیس به پارس جنوبی جم(ماریو بودیمیر)
۴۵,۵۳۰
گل ماشین سازی به پرسپولیس (جای کویتونگو)
گل ماشین سازی به پرسپولیس (جای کویتونگو)
۱۲۴,۹۹۳
گل الدحیل به استقلال (جونیور)
گل الدحیل به استقلال (جونیور)
۶۸,۹۵۰
گل استقلال به الدحیل (روزبه چشمی)
گل استقلال به الدحیل (روزبه چشمی)
۵۳,۱۴۷
گل پاختاکور به پرسپولیس(ایگور سرگئیف)
گل پاختاکور به پرسپولیس(ایگور سرگئیف)
۳۵,۵۴۶
گل دوم استقلال به اس. خوزستان (رضا کریمی)
گل دوم استقلال به اس. خوزستان (رضا کریمی)
۶۲,۰۲۳
گل چهارم استقلال به اس. خوزستان (علی کریمی)
گل چهارم استقلال به اس. خوزستان (علی کریمی)
۳۴,۲۱۱
گل سوم استقلال به اس. خوزستان (مرتضی تبریزی)
گل سوم استقلال به اس. خوزستان (مرتضی تبریزی)
۲۹,۹۳۴
گل دوم استقلال خ. به استقلال (ایوب کلانتری - پنالتی)
گل دوم استقلال خ. به استقلال (ایوب کلانتری - پنالتی)
۱۹,۰۵۳
گل اول استقلال خ. به استقلال (فرید امیری)
گل اول استقلال خ. به استقلال (فرید امیری)
۲۷,۰۹۲
گل اول استقلال به اس. خوزستان (اسماعیل گونسالوس)
گل اول استقلال به اس. خوزستان (اسماعیل گونسالوس)
۲۵,۸۵۳
گل تراکتور به پرسپولیس (دانیال اسماعیلی فر)
گل تراکتور به پرسپولیس (دانیال اسماعیلی فر)
۵۵,۰۰۱
گل پرسپولیس به تراکتور (کمال کامیابی نیا)
گل پرسپولیس به تراکتور (کمال کامیابی نیا)
۹۷,۰۱۱
گل پدیده به استقلال (بهنام برزای)
گل پدیده به استقلال (بهنام برزای)
۱۱۹,۸۳۶
گل پرسپولیس به الاهلی(شجاع خلیل زاده)
گل پرسپولیس به الاهلی(شجاع خلیل زاده)
۵۴,۳۳۴
گل دوم الاهلی به پرسپولیس(عمرسوما)
گل دوم الاهلی به پرسپولیس(عمرسوما)
۳۵,۷۲۷
گل اول الاهلی به پرسپولیس(عمر سوما)
گل اول الاهلی به پرسپولیس(عمر سوما)
۲۷,۶۱۹