اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ - انگلیس - اسپانیا

۷۳۳

شبکه ورزش
۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
۱۶:۲۹
مسابقات بین المللی اسکواش جوانان
مسابقات بین المللی اسکواش جوانان
۴۸۱
نیمه پایانی قهرمانی جوانان جهان مالزی ۲۰۱۹ ، مصطفی عسل - اندرسون
نیمه پایانی قهرمانی جوانان جهان مالزی ۲۰۱۹ ، مصطفی عسل - اندرسون
۳۱۶
دیدار پایانی اسکواش جوانان قهرمانی جهان مالزی ۲۰۱۹ ، مصطفی عسل ، السرتی
دیدار پایانی اسکواش جوانان قهرمانی جهان مالزی ۲۰۱۹ ، مصطفی عسل ، السرتی
۴۰۶
نیمه نهایی قهرمانی جوانان جهان مالزی ۲۰۱۹ ، السرتی - الترکی
نیمه نهایی قهرمانی جوانان جهان مالزی ۲۰۱۹ ، السرتی - الترکی
۵۰۰
قهرمانی غرب آسیا گرگان ، ایران - کویت
قهرمانی غرب آسیا گرگان ، ایران - کویت
۸۶۲
فینال دهمین دوره مسابقات اسکواش ایران جونیورز زیر ۱۵ سال ، ارشیا جاهدی - پوریا حسن زاده
فینال دهمین دوره مسابقات اسکواش ایران جونیورز زیر ۱۵ سال ، ارشیا جاهدی - پوریا حسن زاده
۱,۳۷۰
فینال دهمین دوره مسابقات اسکواش ایران جونیورز زیر ۱۹ سال ، دانیال قارونی - سپهر اعتماد پور
فینال دهمین دوره مسابقات اسکواش ایران جونیورز زیر ۱۹ سال ، دانیال قارونی - سپهر اعتماد پور
۸۵۰
اولین دوره مسابقات بین‌المللی اسکواش یزد جونیور
اولین دوره مسابقات بین‌المللی اسکواش یزد جونیور
۱,۴۷۳
دیدار نهایی رقابت های اسکواش آزاد انگلیس ۲۰۱۹ ، علی فرگ - محمد الشوربگی
دیدار نهایی رقابت های اسکواش آزاد انگلیس ۲۰۱۹ ، علی فرگ - محمد الشوربگی
۶۸۵
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - اسپانیا (بازی اول)
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - اسپانیا (بازی اول)
۵۳۰
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - اسپانیا (بازی سوم )
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - اسپانیا (بازی سوم )
۹۵۹
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ - آلمان - فرانسه (بازی سوم )
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ - آلمان - فرانسه (بازی سوم )
۶۲۰
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، آلمان - فرانسه (بازی دوم )
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، آلمان - فرانسه (بازی دوم )
۱,۱۰۲
مسابقات اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - اسپانیا (بازی دوم )
مسابقات اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - اسپانیا (بازی دوم )
۶۰۱
دیدار پایانی جام حذفی ، ملوان نیروی دریایی ارتش - فولاد آلیاژی یزد
دیدار پایانی جام حذفی ، ملوان نیروی دریایی ارتش - فولاد آلیاژی یزد
۶۶۰
اختتامیه لیگ های اسکواش کشور
اختتامیه لیگ های اسکواش کشور
۹۲۹
فینال مسابقات هند ، طارق مومن - فارس دسوکی
فینال مسابقات هند ، طارق مومن - فارس دسوکی
۳۱۰
نیمه نهایی هند ۲۰۱۹ ، رامیت تاندون - طارق مومن
نیمه نهایی هند ۲۰۱۹ ، رامیت تاندون - طارق مومن
۳۶۲
مرحله یک چهارم پایانی هند ۲۰۱۹ ، ماهش منگونکار - جیمز ولستروپ
مرحله یک چهارم پایانی هند ۲۰۱۹ ، ماهش منگونکار - جیمز ولستروپ
۳۷۰
اسکواش حرفه ای ۲۰۱۹ ، طارق مومن - ایکر
اسکواش حرفه ای ۲۰۱۹ ، طارق مومن - ایکر
۲۱۸
دیدار نیمه نهایی هند - ۲۰۱۹ : مصر - هند
دیدار نیمه نهایی هند - ۲۰۱۹ : مصر - هند
۵۷۰
مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جهانی - هند ۲۰۱۹
مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جهانی - هند ۲۰۱۹
۸۹۷
مسابقات جهانی اسکواش- هند ۲۰۱۹
مسابقات جهانی اسکواش- هند ۲۰۱۹
۱,۶۵۹
رقابتهای جهانی اسکواش هند - ۲۰۱۹
رقابتهای جهانی اسکواش هند - ۲۰۱۹
۴۱۲
مسابقات جهانی اسکواش - هند ۲۰۱۹
مسابقات جهانی اسکواش - هند ۲۰۱۹
۴۹۶
دیدار نهایی مسابقات جهانی اسکواش_هند ۲۰۱۹
دیدار نهایی مسابقات جهانی اسکواش_هند ۲۰۱۹
۵۶۳
نیمه نهایی آزاد چین ۲۰۱۸ / هند - مصر
نیمه نهایی آزاد چین ۲۰۱۸ / هند - مصر
۱,۵۹۰
نیمه نهایی آزاد چین ۲۰۱۸ / هند - مصر
نیمه نهایی آزاد چین ۲۰۱۸ / هند - مصر
۴۰۶
نیمه نهایی آزاد چین ۲۰۱۸ / آلمان - نیوزیلند
نیمه نهایی آزاد چین ۲۰۱۸ / آلمان - نیوزیلند
۳۰۹