شرح آيات جزء اول قرآن کريم

1,146

شبکه ۳
17 اردیبهشت ماه 1398
21:28
شکر یک امر فطری است!
شکر یک امر فطری است!
۳۵۴
غفلت از شکر نعمت!
غفلت از شکر نعمت!
۲۴۰
خدا چرا ما را آفرید؟
خدا چرا ما را آفرید؟
۲۲۵
قرآن را جدی بگیرید!
قرآن را جدی بگیرید!
۱۷۴
خدا شیطان را جدی گرفت!
خدا شیطان را جدی گرفت!
۱۶۵
جایگاه تشکر در سیر و سلوک
جایگاه تشکر در سیر و سلوک
۳۸۹
سیر و سلوک در زندگی
سیر و سلوک در زندگی
۲۴۶
ابدیت در زندگی انسان!
ابدیت در زندگی انسان!
۱۹۳
ابدیت آرامش واقعی است!
ابدیت آرامش واقعی است!
۲۵۵
صبر
صبر
۳۰۴
امام حسین چرا به یمن نرفت؟!
امام حسین چرا به یمن نرفت؟!
۱۹۶
امام شدی سختی را تحمل کن!
امام شدی سختی را تحمل کن!
۱۵۶
امام حسین نمیخواست فرار کند!
امام حسین نمیخواست فرار کند!
۱۰۸
ابن عباس خیانت نکرد، بصیرت نداشت!
ابن عباس خیانت نکرد، بصیرت نداشت!
۱۰۸
شاه عباسی فقط نمادین بود!
شاه عباسی فقط نمادین بود!
۸۰
تو را هم مثل پدرت فریب میدهند!
تو را هم مثل پدرت فریب میدهند!
۸۰
بررسی دوران امامت و زمینه های قیام حضرت سیدالشهدا (ع)
بررسی دوران امامت و زمینه های قیام حضرت سیدالشهدا (ع)
۵۴۳
شعله غضب خدا را خاموش میکند!
شعله غضب خدا را خاموش میکند!
۲۵۵
چه چیزهایی مردم را آزار میدهد؟
چه چیزهایی مردم را آزار میدهد؟
۲۰۲
من تو را برای خودم میسازم!
من تو را برای خودم میسازم!
۱۲۲
نامه ای به امام صادق
نامه ای به امام صادق
۱۲۰
خدمت همه جانبه به مردم ( نامه حضرت امام صادق علیه السلام به استاندار اهواز )
خدمت همه جانبه به مردم ( نامه حضرت امام صادق علیه السلام به استاندار اهواز )
۴۶۶
سی هزار نفر در جمل کشته شدند!
سی هزار نفر در جمل کشته شدند!
۵۲۶
پیامبر اسیر را نمیکشت!
پیامبر اسیر را نمیکشت!
۳۰۰
حاکم شراب خوار!
حاکم شراب خوار!
۲۸۶
منافقین در اسلام!
منافقین در اسلام!
۱۸۷
به پیامبر دروغ نسبت دادند!
به پیامبر دروغ نسبت دادند!
۱۹۲
خطبه ۲۱۰ نهج البلاغه
خطبه ۲۱۰ نهج البلاغه
۶۸۹
عبادت یکی از اوامر الهی است
عبادت یکی از اوامر الهی است
۲۸۴
زیرکی که عبادت حق میکند
زیرکی که عبادت حق میکند
۲۰۴