گفتگو با سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش

۱,۱۲۲

شبکه ۱
۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
۲۳:۲۳
دستاوردهای ایران در منابع انرژی
دستاوردهای ایران در منابع انرژی
۶۴۰
حواشی صادرات برق توسط ایران
حواشی صادرات برق توسط ایران
۴۴۶
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۳۶۴
حواشی پیرامون سند همکاری ایران و چین
حواشی پیرامون سند همکاری ایران و چین
۱,۸۵۸
تبعات حقوقی اقدام خصمانه آمریکا علیه پرواز مسافری ایران
تبعات حقوقی اقدام خصمانه آمریکا علیه پرواز مسافری ایران
۱,۳۰۲
هیچ مبنای مقرراتی برای حضور هواپیماهای جنگنده و ایجاد مزاحمت برای پرواز مسافری وجود ندارد
هیچ مبنای مقرراتی برای حضور هواپیماهای جنگنده و ایجاد مزاحمت برای پرواز مسافری وجود ندارد
۹۲۱
تکیه آمریکا بر عربستان و اسرائیل
تکیه آمریکا بر عربستان و اسرائیل
۸۲۹
نقش اسرائیل در تعرض به هواپیمای مسافربری ایران
نقش اسرائیل در تعرض به هواپیمای مسافربری ایران
۶۴۶
هدف آمریکا از تعرض به هواپیمای مسافربری ایران
هدف آمریکا از تعرض به هواپیمای مسافربری ایران
۷۳۷
تاکید رهبر انقلاب بر شرور بودن آمریکا چه پیامی برای عراق و آمریکا دارد
تاکید رهبر انقلاب بر شرور بودن آمریکا چه پیامی برای عراق و آمریکا دارد
۴۹۲
تاثیر سفر نخست وزیر عراق به ایران بر توسعه روابط اقتصادی دوکشور
تاثیر سفر نخست وزیر عراق به ایران بر توسعه روابط اقتصادی دوکشور
۳۰۵
دلیل اهمیت سفر نخست وزیر عراق به ایران در جامعه بین الملل
دلیل اهمیت سفر نخست وزیر عراق به ایران در جامعه بین الملل
۴۳۹
پیام سفر نخست وزیر عراق به تهران
پیام سفر نخست وزیر عراق به تهران
۵۲۵
۴ مرداد ۱۳۹۹
۴ مرداد ۱۳۹۹
۹۹۵
توضیحات پیرامون میزان شهریه های سال تحصیلی ۱۳۹۹
توضیحات پیرامون میزان شهریه های سال تحصیلی ۱۳۹۹
۲,۱۴۰
ابزار رسانی برای کسانی که دسترسی به سامانه شاد ندارند
ابزار رسانی برای کسانی که دسترسی به سامانه شاد ندارند
۱,۳۰۲
ارزیابی سامانه شاد
ارزیابی سامانه شاد
۴۹۳
حواشی برگزاری کلاسها در برخی مدرسه ها در تابستان ۱۳۹۹
حواشی برگزاری کلاسها در برخی مدرسه ها در تابستان ۱۳۹۹
۵۱۰
نحوه برگزاری مدارس در شهرهای وضعیت قرمز
نحوه برگزاری مدارس در شهرهای وضعیت قرمز
۵۳۱
هدف بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
هدف بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
۷۶۹
۲۸ تیر ۱۳۹۹
۲۸ تیر ۱۳۹۹
۲۸۲
تمهیدات برای کسانی که دسترسی به سامانه شاد ندارند
تمهیدات برای کسانی که دسترسی به سامانه شاد ندارند
۴۵۶
۲۱ تیر ۱۳۹۹
۲۱ تیر ۱۳۹۹
۴۱۸
۱۴ تیر ۱۳۹۹
۱۴ تیر ۱۳۹۹
۵۰۵
۷ تیر ۱۳۹۹
۷ تیر ۱۳۹۹
۴۳۳
۳۱ خرداد ۱۳۹۹
۳۱ خرداد ۱۳۹۹
۵۶۰
۲۴ خرداد ۱۳۹۹
۲۴ خرداد ۱۳۹۹
۶۶۱
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
۵۵۶
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
۶۴۴
۳۰ فروردین ۱۳۹۹
۳۰ فروردین ۱۳۹۹
۵۱۳