۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

۹۶۹

شبکه ۳
14 اردیبهشت ماه 1398
00:35
سکانسی از سفر به چزابه
سکانسی از سفر به چزابه
۸۰۲
نقد سفر به چزابه
نقد سفر به چزابه
۵۶۶
کارنامه ی ملاقلی پور
کارنامه ی ملاقلی پور
۲۱۴
برجسته نشدن جشنواره ونیز
برجسته نشدن جشنواره ونیز
۱۳۹
گلایه های لطیفی از مسئولین سینمایی !
گلایه های لطیفی از مسئولین سینمایی !
۱۶۳
سینمای دفاع مقدس
سینمای دفاع مقدس
10,170
حمله آمریکا به ایران؟!
حمله آمریکا به ایران؟!
1,439
بررسی مسائل سینمایی ایران
بررسی مسائل سینمایی ایران
۸۱۲
دفاع مقدس در قاب سینما
دفاع مقدس در قاب سینما
۲۷۶
دلیل انتخاب امیر جدیدی برای فیلم لتیان
دلیل انتخاب امیر جدیدی برای فیلم لتیان
1,712
جدیدترین‌های سینما
جدیدترین‌های سینما
4,602
راهکارهای مقابله با پولشویی در سینمای ایران
راهکارهای مقابله با پولشویی در سینمای ایران
۴۰۳
پول‌های کثیف در سینمای ایران
پول‌های کثیف در سینمای ایران
۳۸۳
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
۸۵۴
بیماری واگیردار نماد در سینما !
بیماری واگیردار نماد در سینما !
۹۵۶
سینما هنری و بخشی از ارتباطات
سینما هنری و بخشی از ارتباطات
۳۰۹
گزیده ای از خسرو سینایی
گزیده ای از خسرو سینایی
۲۱۲
گزیده ای از منوچهر طیاب
گزیده ای از منوچهر طیاب
۲۲۲
رویکرد جایگاه نهضت عاشورا
رویکرد جایگاه نهضت عاشورا
۱۹۷
عدم تحقق مسائل جامعه شناختی در سینما
عدم تحقق مسائل جامعه شناختی در سینما
۱۲۳
۱۴ شهریور ۱۳۹۹
۱۴ شهریور ۱۳۹۹
۹۱۵
معرفی کتاب - بازیگری سینما
معرفی کتاب - بازیگری سینما
3,534
میز نقد - فیلم یک افسر و یک جاسوس
میز نقد - فیلم یک افسر و یک جاسوس
4,044
میز مستند ، انیمیشن، فیلم کوتاه - فیلم مستند جمیله
میز مستند ، انیمیشن، فیلم کوتاه - فیلم مستند جمیله
1,718
اخبار مهم سینما ایران
اخبار مهم سینما ایران
۵۹۴
میز رسانه - گفتگو با فعالان فرهنگی
میز رسانه - گفتگو با فعالان فرهنگی
۴۴۸
گفتگو با مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی کشور
گفتگو با مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی کشور
۴۶۰
میز تخصصی - اکران سینما در شرایط کرونایی
میز تخصصی - اکران سینما در شرایط کرونایی
۳۳۸
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۶۲۸
میز نقد - فیلم ارتش سایه ها ۱۹۶۹
میز نقد - فیلم ارتش سایه ها ۱۹۶۹
1,407