دردسر پارسا

۱۹,۱۱۳

شبکه پویا
۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
۱۶:۲۸
سیخ کباب - مسئولیت پذیری
سیخ کباب - مسئولیت پذیری
۷,۵۸۷
هدفون
هدفون
۸,۹۰۸
میشه آدرس بنایی که پله هاتو ساخته بهم بدی؟!
میشه آدرس بنایی که پله هاتو ساخته بهم بدی؟!
۲۳,۰۰۰
نظم و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف
نظم و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف
۱۴,۷۷۲
اردوی یک روزه
اردوی یک روزه
۱۷,۶۹۱
یارکشی فوتبال- پرهیز از دروغ
یارکشی فوتبال- پرهیز از دروغ
۱۶,۰۹۰
ماکت پریا
ماکت پریا
۲۳,۲۵۶
من بابایی که هیچوقت نیست رو نمیخوام!
من بابایی که هیچوقت نیست رو نمیخوام!
۱۵,۲۶۶
عطر خاله (جایگاه استفاده از عطر)
عطر خاله (جایگاه استفاده از عطر)
۱۷,۹۷۶
آرزوی مهران
آرزوی مهران
۱۶,۱۰۰
لنگر زاده به باشگاه میرود
لنگر زاده به باشگاه میرود
۱۷,۸۷۹
این که خودمونیم تو فیلم (آداب غذا خوردن)
این که خودمونیم تو فیلم (آداب غذا خوردن)
۱۸,۶۶۹
مد ایرانی
مد ایرانی
۲۲,۷۳۱
برند - اعتماد به نفس کاذب
برند - اعتماد به نفس کاذب
۱۶,۵۴۴
از هر دست بدی از همون دست میگیری
از هر دست بدی از همون دست میگیری
۳۱,۸۰۳
تو قرارداد رو بهم زدی
تو قرارداد رو بهم زدی
۱۸,۴۷۳
عروسی پسر خاله
عروسی پسر خاله
۴۵,۶۵۰
محسن خوش اندام میشود
محسن خوش اندام میشود
۲۰,۲۸۴
فرش فروشی دیگه فایده نداره - قسمت ۲
فرش فروشی دیگه فایده نداره - قسمت ۲
۱۸,۰۹۵
فرش فروشی دیگه فایده نداره
فرش فروشی دیگه فایده نداره
۱۶,۶۶۲
آداب میزبانی و غذا خوردن در جمع
آداب میزبانی و غذا خوردن در جمع
۳۹,۲۳۹
من بابا بزرگمو خیلی دوست دارم
من بابا بزرگمو خیلی دوست دارم
۲۷,۳۸۳
رضایت نامه ولی
رضایت نامه ولی
۳۳,۷۱۲
رعایت سکوت در مکان های عمومی
رعایت سکوت در مکان های عمومی
۲۷,۰۹۴
ببخشین باز دیر شد
ببخشین باز دیر شد
۳۴,۹۸۸
مرد عابد و راسو
مرد عابد و راسو
۲۶,۵۹۳
همه ویتامینش تو دنبشه
همه ویتامینش تو دنبشه
۳۱,۰۶۷
میوه و سلامت
میوه و سلامت
۲۵,۴۰۰
معلم زبان جدید
معلم زبان جدید
۳۶,۲۷۴
کتابخونه جدید
کتابخونه جدید
۱۵,۵۳۶