استقلال - نفت (بازپخش)

۷,۳۲۷

شبکه ورزش
۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۷
۰۷:۰۵
سپاهان - استقلال خوزستان ( پخش مجدد)
سپاهان - استقلال خوزستان ( پخش مجدد)
۳,۰۴۸
استقلال - سپید رود رشت / پخش مجدد
استقلال - سپید رود رشت / پخش مجدد
۴,۳۰۱
سپاهان_استقلال خوزستان
سپاهان_استقلال خوزستان
۲,۰۷۱
صنعت نفت - استقلال
صنعت نفت - استقلال
۱۲,۵۶۱
سپاهان - ماشین سازی- پخش مجدد
سپاهان - ماشین سازی- پخش مجدد
۶,۸۵۰
پرسپولیس - تراکتورسازی ( پخش مجدد)
پرسپولیس - تراکتورسازی ( پخش مجدد)
۶,۵۱۶
فولاد‌_ پیکان
فولاد‌_ پیکان
۱,۷۷۸
ذوب آهن - سایپا
ذوب آهن - سایپا
۲,۴۱۹
تراکتورسازی - پیکان
تراکتورسازی - پیکان
۷,۸۶۹
نفت مسجد سلیمان - استقلال خوزستان
نفت مسجد سلیمان - استقلال خوزستان
۳,۵۵۱
سپیدرود - تراکتورسازی
سپیدرود - تراکتورسازی
۲,۲۳۱
استقلال خوزستان - فولاد
استقلال خوزستان - فولاد
۳,۳۸۲
تراکتورسازی - صنعت نفت
تراکتورسازی - صنعت نفت
۵,۴۰۲
ذوب آهن - سپیدرود
ذوب آهن - سپیدرود
۴,۳۲۴
سپاهان - نفت مسجدسلیمان
سپاهان - نفت مسجدسلیمان
۷,۱۷۲
پدیده - پارس جنوبی جم
پدیده - پارس جنوبی جم
۵,۲۰۴
سپاهان - ذوب آهن
سپاهان - ذوب آهن
۶,۷۸۹
پارس جنوبی جم - ماشین سازی
پارس جنوبی جم - ماشین سازی
۱,۹۹۵
فولاد خوزستان - فولاد مبارکه سپاهان
فولاد خوزستان - فولاد مبارکه سپاهان
۶,۴۸۰
هفته بیست و یکم لیگ برتر نساجی - پرسپولیس(بازپخش)
هفته بیست و یکم لیگ برتر نساجی - پرسپولیس(بازپخش)
۴,۸۴۴
ماشین سازی - تراکتورسازی
ماشین سازی - تراکتورسازی
۷,۴۰۹
تراکتورسازی - سپاهان
تراکتورسازی - سپاهان
۳,۷۳۶
سایپا - تراکتورسازی
سایپا - تراکتورسازی
۸,۷۰۱
استقلال - پارس جم (بازپخش)
استقلال - پارس جم (بازپخش)
۶,۸۲۰
پدیده شهر خودرو - سپیدرود رشت
پدیده شهر خودرو - سپیدرود رشت
۵,۲۹۶
پارس جم-نساجی مازندران
پارس جم-نساجی مازندران
۱,۶۳۲
پرسپولیس - استقلال خوزستان (بازپخش)
پرسپولیس - استقلال خوزستان (بازپخش)
۷,۷۶۴
صنعت نفت آبادان - پدیده شهر خودرو
صنعت نفت آبادان - پدیده شهر خودرو
۵,۰۰۴
پدیده - استقلال خوزستان
پدیده - استقلال خوزستان
۳,۷۴۲