مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد جوانان - مجموعه ورزشی آزادی

۶,۰۹۷

شبکه ورزش
۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۷
۰۹:۵۸
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی
۱,۱۱۹
کشتی آزاد قهرمانان آسیا
کشتی آزاد قهرمانان آسیا
۲,۰۲۱
مسابقات کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی - کرمانشاه
مسابقات کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی - کرمانشاه
۱,۸۷۷
مرحله نیمه نهایی کشتی پهلوانی
مرحله نیمه نهایی کشتی پهلوانی
۹۰۳
مسابقات کشتی پهلوانی - بخش ۳
مسابقات کشتی پهلوانی - بخش ۳
۹۴۲
مسابقات کشتی پهلوانی - بخش ۲
مسابقات کشتی پهلوانی - بخش ۲
۸۰۹
مسابقات کشتی پهلوانی کشور
مسابقات کشتی پهلوانی کشور
۹۳۰
کشتی فرنگی باشگاه های جهان - بجنورد
کشتی فرنگی باشگاه های جهان - بجنورد
۱,۵۱۸
رقابت های کشتی فرنگی انتخابی جام جهان پهلوان تختی
رقابت های کشتی فرنگی انتخابی جام جهان پهلوان تختی
۲,۰۵۷
کشتی فرنگی انتخابی جام تختی
کشتی فرنگی انتخابی جام تختی
۴,۱۲۵
رقابت‌های بین المللی کشتی نونهالان
رقابت‌های بین المللی کشتی نونهالان
۳,۰۶۸
کشتی آزاد انتخابی جام تختی - سالن هفتم تیر
کشتی آزاد انتخابی جام تختی - سالن هفتم تیر
۴,۲۲۰
کشتی آزاد انتخابی جام جهان پهلوان تختی
کشتی آزاد انتخابی جام جهان پهلوان تختی
۴,۳۲۶
کشتی آزاد قهرمانی کارگران کشور - سالن شهدای هفتم تیر
کشتی آزاد قهرمانی کارگران کشور - سالن شهدای هفتم تیر
۲,۹۶۷
کشتی فرنگی قهرمانی کشور
کشتی فرنگی قهرمانی کشور
۲,۹۶۴
کشتی فرنگی قهرمانی کشور - ۱۹ مهر ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی کشور - ۱۹ مهر ۱۳۹۸
۸,۴۸۶
کشتی فرنگی قهرمانی کشور
کشتی فرنگی قهرمانی کشور
۴,۴۷۸
کشتی فرنگی قهرمانی کشور - بندر امام خمینی (ره)
کشتی فرنگی قهرمانی کشور - بندر امام خمینی (ره)
۶,۲۳۱
کشتی آزاد قهرمانی کشور - بیرجند
کشتی آزاد قهرمانی کشور - بیرجند
۱۲,۵۰۳
دیدار نهایی لیگ یک - مشهد مقدس
دیدار نهایی لیگ یک - مشهد مقدس
۴,۶۸۳
دیدار رده بندی لیگ یک - مشهد مقدس
دیدار رده بندی لیگ یک - مشهد مقدس
۲,۴۱۹
انتخابی تیم ملی امید - کشتی آزاد
انتخابی تیم ملی امید - کشتی آزاد
۷,۴۱۰
انتخابی تیم ملی امید - کشتی فرنگی
انتخابی تیم ملی امید - کشتی فرنگی
۶,۲۴۳
کشتی آزاد انتخابی تیم ملی - ۷ تیر ۱۳۹۸
کشتی آزاد انتخابی تیم ملی - ۷ تیر ۱۳۹۸
۱۲,۹۷۶
رقابت های چند جانبه کشتی آزاد جوانان - تهران
رقابت های چند جانبه کشتی آزاد جوانان - تهران
۵,۸۳۶
لیگ دسته یک کشتی آزاد - سالن شهدای هفتم تیر
لیگ دسته یک کشتی آزاد - سالن شهدای هفتم تیر
۴,۹۸۱
کشتی فرنگی قهرمانی آسیا - چین ۲۰۱۹
کشتی فرنگی قهرمانی آسیا - چین ۲۰۱۹
۵,۸۶۴
قهرمانی اروپا بخارست رومانی ۲۰۱۹
قهرمانی اروپا بخارست رومانی ۲۰۱۹
۵,۱۶۱
کشتی آزاد قهرمانی آسیا - چین ۲۰۱۹
کشتی آزاد قهرمانی آسیا - چین ۲۰۱۹
۴,۵۸۷
کسب مدال طلا در مسابقات کشتی قهرمانی آسیایی چین ۲۰۱۹ - میثم تیموری
کسب مدال طلا در مسابقات کشتی قهرمانی آسیایی چین ۲۰۱۹ - میثم تیموری
۳,۱۶۴