سایپا - تراکتورسازی

۸,۷۱۰

شبکه ورزش
۵ اسفند ماه ۱۳۹۷
۱۵:۵۶
سپاهان - استقلال خوزستان ( پخش مجدد)
سپاهان - استقلال خوزستان ( پخش مجدد)
۳,۰۷۰
استقلال - سپید رود رشت / پخش مجدد
استقلال - سپید رود رشت / پخش مجدد
۴,۳۳۹
سپاهان_استقلال خوزستان
سپاهان_استقلال خوزستان
۲,۱۰۶
صنعت نفت - استقلال
صنعت نفت - استقلال
۱۲,۶۳۰
سپاهان - ماشین سازی- پخش مجدد
سپاهان - ماشین سازی- پخش مجدد
۶,۸۷۲
پرسپولیس - تراکتورسازی ( پخش مجدد)
پرسپولیس - تراکتورسازی ( پخش مجدد)
۶,۵۸۱
فولاد‌_ پیکان
فولاد‌_ پیکان
۱,۸۰۰
ذوب آهن - سایپا
ذوب آهن - سایپا
۲,۴۵۲
تراکتورسازی - پیکان
تراکتورسازی - پیکان
۷,۹۳۷
نفت مسجد سلیمان - استقلال خوزستان
نفت مسجد سلیمان - استقلال خوزستان
۳,۶۱۹
سپیدرود - تراکتورسازی
سپیدرود - تراکتورسازی
۲,۲۵۹
استقلال خوزستان - فولاد
استقلال خوزستان - فولاد
۳,۴۱۸
تراکتورسازی - صنعت نفت
تراکتورسازی - صنعت نفت
۵,۴۲۵
ذوب آهن - سپیدرود
ذوب آهن - سپیدرود
۴,۳۳۳
سپاهان - نفت مسجدسلیمان
سپاهان - نفت مسجدسلیمان
۷,۱۹۴
پدیده - پارس جنوبی جم
پدیده - پارس جنوبی جم
۵,۲۱۷
سپاهان - ذوب آهن
سپاهان - ذوب آهن
۶,۸۰۷
پارس جنوبی جم - ماشین سازی
پارس جنوبی جم - ماشین سازی
۲,۰۰۵
فولاد خوزستان - فولاد مبارکه سپاهان
فولاد خوزستان - فولاد مبارکه سپاهان
۶,۵۰۳
استقلال - نفت (بازپخش)
استقلال - نفت (بازپخش)
۷,۳۴۱
هفته بیست و یکم لیگ برتر نساجی - پرسپولیس(بازپخش)
هفته بیست و یکم لیگ برتر نساجی - پرسپولیس(بازپخش)
۴,۸۵۷
ماشین سازی - تراکتورسازی
ماشین سازی - تراکتورسازی
۷,۴۲۷
تراکتورسازی - سپاهان
تراکتورسازی - سپاهان
۳,۷۵۱
استقلال - پارس جم (بازپخش)
استقلال - پارس جم (بازپخش)
۶,۸۳۱
پدیده شهر خودرو - سپیدرود رشت
پدیده شهر خودرو - سپیدرود رشت
۵,۳۰۶
پارس جم-نساجی مازندران
پارس جم-نساجی مازندران
۱,۶۴۳
پرسپولیس - استقلال خوزستان (بازپخش)
پرسپولیس - استقلال خوزستان (بازپخش)
۷,۷۸۴
صنعت نفت آبادان - پدیده شهر خودرو
صنعت نفت آبادان - پدیده شهر خودرو
۵,۰۲۹
پدیده - استقلال خوزستان
پدیده - استقلال خوزستان
۳,۷۵۴