رقابتهای جهانی اسکواش هند - ۲۰۱۹

۴۰۸

شبکه ورزش
۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۷
۰۷:۳۴
مسابقات بین المللی اسکواش جوانان
مسابقات بین المللی اسکواش جوانان
۴۵۸
نیمه پایانی قهرمانی جوانان جهان مالزی ۲۰۱۹ ، مصطفی عسل - اندرسون
نیمه پایانی قهرمانی جوانان جهان مالزی ۲۰۱۹ ، مصطفی عسل - اندرسون
۳۱۱
دیدار پایانی اسکواش جوانان قهرمانی جهان مالزی ۲۰۱۹ ، مصطفی عسل ، السرتی
دیدار پایانی اسکواش جوانان قهرمانی جهان مالزی ۲۰۱۹ ، مصطفی عسل ، السرتی
۴۰۳
نیمه نهایی قهرمانی جوانان جهان مالزی ۲۰۱۹ ، السرتی - الترکی
نیمه نهایی قهرمانی جوانان جهان مالزی ۲۰۱۹ ، السرتی - الترکی
۴۹۷
قهرمانی غرب آسیا گرگان ، ایران - کویت
قهرمانی غرب آسیا گرگان ، ایران - کویت
۸۵۷
فینال دهمین دوره مسابقات اسکواش ایران جونیورز زیر ۱۵ سال ، ارشیا جاهدی - پوریا حسن زاده
فینال دهمین دوره مسابقات اسکواش ایران جونیورز زیر ۱۵ سال ، ارشیا جاهدی - پوریا حسن زاده
۱,۳۶۶
فینال دهمین دوره مسابقات اسکواش ایران جونیورز زیر ۱۹ سال ، دانیال قارونی - سپهر اعتماد پور
فینال دهمین دوره مسابقات اسکواش ایران جونیورز زیر ۱۹ سال ، دانیال قارونی - سپهر اعتماد پور
۸۴۳
اولین دوره مسابقات بین‌المللی اسکواش یزد جونیور
اولین دوره مسابقات بین‌المللی اسکواش یزد جونیور
۱,۴۳۴
دیدار نهایی رقابت های اسکواش آزاد انگلیس ۲۰۱۹ ، علی فرگ - محمد الشوربگی
دیدار نهایی رقابت های اسکواش آزاد انگلیس ۲۰۱۹ ، علی فرگ - محمد الشوربگی
۶۸۱
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - اسپانیا (بازی اول)
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - اسپانیا (بازی اول)
۵۲۹
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - اسپانیا (بازی سوم )
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - اسپانیا (بازی سوم )
۹۵۶
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ - آلمان - فرانسه (بازی سوم )
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ - آلمان - فرانسه (بازی سوم )
۶۱۸
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، آلمان - فرانسه (بازی دوم )
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، آلمان - فرانسه (بازی دوم )
۱,۰۹۵
مسابقات اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - اسپانیا (بازی دوم )
مسابقات اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - اسپانیا (بازی دوم )
۶۰۱
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس  ۲۰۱۹ - انگلیس - اسپانیا
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ - انگلیس - اسپانیا
۷۳۳
دیدار پایانی جام حذفی ، ملوان نیروی دریایی ارتش - فولاد آلیاژی یزد
دیدار پایانی جام حذفی ، ملوان نیروی دریایی ارتش - فولاد آلیاژی یزد
۶۵۸
اختتامیه لیگ های اسکواش کشور
اختتامیه لیگ های اسکواش کشور
۹۲۵
فینال مسابقات هند ، طارق مومن - فارس دسوکی
فینال مسابقات هند ، طارق مومن - فارس دسوکی
۳۰۷
نیمه نهایی هند ۲۰۱۹ ، رامیت تاندون - طارق مومن
نیمه نهایی هند ۲۰۱۹ ، رامیت تاندون - طارق مومن
۳۶۲
مرحله یک چهارم پایانی هند ۲۰۱۹ ، ماهش منگونکار - جیمز ولستروپ
مرحله یک چهارم پایانی هند ۲۰۱۹ ، ماهش منگونکار - جیمز ولستروپ
۳۶۸
اسکواش حرفه ای ۲۰۱۹ ، طارق مومن - ایکر
اسکواش حرفه ای ۲۰۱۹ ، طارق مومن - ایکر
۲۱۷
دیدار نیمه نهایی هند - ۲۰۱۹ : مصر - هند
دیدار نیمه نهایی هند - ۲۰۱۹ : مصر - هند
۵۶۸
مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جهانی - هند ۲۰۱۹
مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جهانی - هند ۲۰۱۹
۸۹۴
مسابقات جهانی اسکواش- هند ۲۰۱۹
مسابقات جهانی اسکواش- هند ۲۰۱۹
۱,۶۳۲
مسابقات جهانی اسکواش - هند ۲۰۱۹
مسابقات جهانی اسکواش - هند ۲۰۱۹
۴۹۵
دیدار نهایی مسابقات جهانی اسکواش_هند ۲۰۱۹
دیدار نهایی مسابقات جهانی اسکواش_هند ۲۰۱۹
۵۶۱
نیمه نهایی آزاد چین ۲۰۱۸ / هند - مصر
نیمه نهایی آزاد چین ۲۰۱۸ / هند - مصر
۱,۵۸۹
نیمه نهایی آزاد چین ۲۰۱۸ / هند - مصر
نیمه نهایی آزاد چین ۲۰۱۸ / هند - مصر
۴۰۳
نیمه نهایی آزاد چین ۲۰۱۸ / آلمان - نیوزیلند
نیمه نهایی آزاد چین ۲۰۱۸ / آلمان - نیوزیلند
۳۰۶