مرحله نیمه نهایی مسابقات آزاد پدل- اسپانیا

۳۲۶

شبکه ورزش
۸ بهمن ماه ۱۳۹۷
۰۶:۰۸
نیمه نهایی مسابقات آزاد آلکانته اسپانیا ۲۰۱۹
نیمه نهایی مسابقات آزاد آلکانته اسپانیا ۲۰۱۹
۳۷۱
مسابقات جام غدیر پدل - مجموعه ورزشی انقلاب
مسابقات جام غدیر پدل - مجموعه ورزشی انقلاب
۱,۱۷۰
دیدار نیمه نهایی پدل تور جهانی والنسیا اسپانیا ۲۰۱۹
دیدار نیمه نهایی پدل تور جهانی والنسیا اسپانیا ۲۰۱۹
۷۳۰
نیمه نهایی پدل آزاد اسپانیا - ۲۰۱۹
نیمه نهایی پدل آزاد اسپانیا - ۲۰۱۹
۱,۲۷۱
یک چهارم نهایی مسابقات آزاد لوگرونو ۲۰۱۹
یک چهارم نهایی مسابقات آزاد لوگرونو ۲۰۱۹
۶۲۴
دیدار فینال لوگرونو ۲۰۱۹
دیدار فینال لوگرونو ۲۰۱۹
۵۹۸
دیدار نهایی مسابقات جهانی ویگو اسپانیا ۲۰۱۹
دیدار نهایی مسابقات جهانی ویگو اسپانیا ۲۰۱۹
۱,۴۷۲
نیمه نهایی آزاد ویگو اسپانیا ۲۰۱۹
نیمه نهایی آزاد ویگو اسپانیا ۲۰۱۹
۱,۱۳۵
ديدار نيمه نهايی آزاد اسپانيا - ۲۰۱۹
ديدار نيمه نهايی آزاد اسپانيا - ۲۰۱۹
۸۶۳
دیدار نهایی تور جهانی پدل - آلیکانته اسپانیا ۲۰۱۹
دیدار نهایی تور جهانی پدل - آلیکانته اسپانیا ۲۰۱۹
۲,۶۰۶
مرحله نیمه نهایی رقابت های پدل آزاد اسپانیا ۲۰۱۹
مرحله نیمه نهایی رقابت های پدل آزاد اسپانیا ۲۰۱۹
۱,۰۳۸
یک چهارم نهایی پدل آزاد اسپانیا - ۲۰۱۹
یک چهارم نهایی پدل آزاد اسپانیا - ۲۰۱۹
۹۴۰
مرحله یک چهارم مسابقات تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۱۹
مرحله یک چهارم مسابقات تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۱۹
۷۶۰
مرحله یک چهارم نهایی آزاد اسپانیا ۲۰۱۹
مرحله یک چهارم نهایی آزاد اسپانیا ۲۰۱۹
۵۰۰
دیدار نهایی مسابقات جهانی پدل اسپانیا ۲۰۱۹
دیدار نهایی مسابقات جهانی پدل اسپانیا ۲۰۱۹
۸۲۵
نیمه نهایی پدل قهرمانی جهان اسپانیا ۲۰۱۹
نیمه نهایی پدل قهرمانی جهان اسپانیا ۲۰۱۹
۷۱۹
دیدار نهایی تور جهانی پدل
دیدار نهایی تور جهانی پدل
۵۸۵
نیمه نهایی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۱۹
نیمه نهایی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۱۹
۶۱۷
دیدار پایانی تور جهانی پدل- اسپانیا
دیدار پایانی تور جهانی پدل- اسپانیا
۸۰۸
دیدار نهایی رقابت های جهانی پدل_اسپانیا
دیدار نهایی رقابت های جهانی پدل_اسپانیا
۵۶۹
دیدار پایانی رقابت های پدل جایزه بزرگ
دیدار پایانی رقابت های پدل جایزه بزرگ
۸۶۳
مسابقات بین الملی پدل - مجموعه ورزشی انقلاب
مسابقات بین الملی پدل - مجموعه ورزشی انقلاب
۱,۶۸۱
نیمه نهایی مسابقات آزاد پدل_اسپانیا
نیمه نهایی مسابقات آزاد پدل_اسپانیا
۴۲۰
مرحله نیمه نهایی مسابقات آزاد اسپانیا ۲۰۱۸
مرحله نیمه نهایی مسابقات آزاد اسپانیا ۲۰۱۸
۴۶۶
تور جهانی پدل - اسپانیا ۲۰۱۸
تور جهانی پدل - اسپانیا ۲۰۱۸
۵۹۴
دیدار نیمه نهایی رقابت های آزاد جهانی پدل اسپانیا - ۲۰۱۸
دیدار نیمه نهایی رقابت های آزاد جهانی پدل اسپانیا - ۲۰۱۸
۵۴۱
مرحله نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۱۸
مرحله نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۱۸
۳۳۸
مرحله نهايی مسابقات جهانی آزاد لوگو اسپانيا ۲۰۱۸
مرحله نهايی مسابقات جهانی آزاد لوگو اسپانيا ۲۰۱۸
۱,۰۵۲
مرحله نهایی مسابقات جهانی آزاد اسپانیا ۲۰۱۸
مرحله نهایی مسابقات جهانی آزاد اسپانیا ۲۰۱۸
۹۷۲