گل دوم ازبکستان به ترکمنستان (الدر شاه مرادوف)

1,923

گل امارات به استرالیا(علی احمد مبخوت)
گل امارات به استرالیا(علی احمد مبخوت)
19,176
گل قطر به عراق (بسام الراوی)
گل قطر به عراق (بسام الراوی)
17,815
گل دوم کره جنوبی به بحرین(کیم جین سو)
گل دوم کره جنوبی به بحرین(کیم جین سو)
8,614
گل بحرین به کره جنوبی(محمد سعد ال رمیحی)
گل بحرین به کره جنوبی(محمد سعد ال رمیحی)
6,537
گل اول کره جنوبی به بحرین(هوانگ)
گل اول کره جنوبی به بحرین(هوانگ)
4,073
گل سوم امارات به قرقیزستان (احمد خلیل - پنالتی)
گل سوم امارات به قرقیزستان (احمد خلیل - پنالتی)
7,421
گل دوم قرقیزستان به امارات (تورسونالی رستموف)
گل دوم قرقیزستان به امارات (تورسونالی رستموف)
4,009
گل دوم امارات به قرقیزستان (علی مبخوت)
گل دوم امارات به قرقیزستان (علی مبخوت)
2,887
گل اول قرقیزستان به امارات (میرلان مورزائف)
گل اول قرقیزستان به امارات (میرلان مورزائف)
2,773
گل اول امارات به قرقیزستان (خمیس اسماعیل)
گل اول امارات به قرقیزستان (خمیس اسماعیل)
2,179
گل دوم چین به تایلند (لین گائو - پنالتی)
گل دوم چین به تایلند (لین گائو - پنالتی)
14,893
گل اول چین به تایلند (ژی ژائو)
گل اول چین به تایلند (ژی ژائو)
9,246
گل تایلند به چین (سوپاچای جایدد)
گل تایلند به چین (سوپاچای جایدد)
13,822
ضربات پنالتی اردن - ویتنام
ضربات پنالتی اردن - ویتنام
19,662
گل ویتنام به اردن (انگوین کانگ فونگ)
گل ویتنام به اردن (انگوین کانگ فونگ)
7,001
گل اردن به ویتنام (بهاء عبدالرحمان)
گل اردن به ویتنام (بهاء عبدالرحمان)
4,837
گل دوم قطر به عربستان (المعز علی عبدالله)
گل دوم قطر به عربستان (المعز علی عبدالله)
12,207
گل اول قطر به عربستان (المعز علی عبدالله)
گل اول قطر به عربستان (المعز علی عبدالله)
10,370
گل سوم عمان به ترکمنستان (محمد المسلمی)
گل سوم عمان به ترکمنستان (محمد المسلمی)
2,222
گل دوم عمان به ترکمنستان (محسن القصانی)
گل دوم عمان به ترکمنستان (محسن القصانی)
1,535
گل دوم ژاپن به ازبکستان (سوکاسا شیوتانی)
گل دوم ژاپن به ازبکستان (سوکاسا شیوتانی)
4,375
گل اول ژاپن به ازبکستان (یوشینوری موتو)
گل اول ژاپن به ازبکستان (یوشینوری موتو)
4,513
گل ترکمنستان به عمان (آلتیمیرات آنادوردیف)
گل ترکمنستان به عمان (آلتیمیرات آنادوردیف)
1,161
گل ازبکستان به ژاپن (الدر شاه مرادوف)
گل ازبکستان به ژاپن (الدر شاه مرادوف)
3,508
گل اول عمان به ترکمنستان (احمد کانو)
گل اول عمان به ترکمنستان (احمد کانو)
1,431
گل اول ویتنام به یمن (نوین چانگ های)
گل اول ویتنام به یمن (نوین چانگ های)
1,729
گل فیلیپین به قرقیزستان (استفان شروک)
گل فیلیپین به قرقیزستان (استفان شروک)
2,925
گل سوم قرقیزستان به فیلیپین (هتریک ویتالیج لوکس)
گل سوم قرقیزستان به فیلیپین (هتریک ویتالیج لوکس)
2,297
گل دوم کره به چین (کیم مین جائه)
گل دوم کره به چین (کیم مین جائه)
22,195
گل دوم قرقیزستان به فیلیپین (ویتالیج لوکس)
گل دوم قرقیزستان به فیلیپین (ویتالیج لوکس)
1,316