گل امارات به استرالیا(علی احمد مبخوت)
گل امارات به استرالیا(علی احمد مبخوت)
19,182
گل قطر به عراق (بسام الراوی)
گل قطر به عراق (بسام الراوی)
17,828
گل دوم کره جنوبی به بحرین(کیم جین سو)
گل دوم کره جنوبی به بحرین(کیم جین سو)
8,618
گل بحرین به کره جنوبی(محمد سعد ال رمیحی)
گل بحرین به کره جنوبی(محمد سعد ال رمیحی)
6,542
گل اول کره جنوبی به بحرین(هوانگ)
گل اول کره جنوبی به بحرین(هوانگ)
4,075
گل سوم امارات به قرقیزستان (احمد خلیل - پنالتی)
گل سوم امارات به قرقیزستان (احمد خلیل - پنالتی)
7,430
گل دوم قرقیزستان به امارات (تورسونالی رستموف)
گل دوم قرقیزستان به امارات (تورسونالی رستموف)
4,012
گل دوم امارات به قرقیزستان (علی مبخوت)
گل دوم امارات به قرقیزستان (علی مبخوت)
2,892
گل اول قرقیزستان به امارات (میرلان مورزائف)
گل اول قرقیزستان به امارات (میرلان مورزائف)
2,778
گل اول امارات به قرقیزستان (خمیس اسماعیل)
گل اول امارات به قرقیزستان (خمیس اسماعیل)
2,186
گل دوم چین به تایلند (لین گائو - پنالتی)
گل دوم چین به تایلند (لین گائو - پنالتی)
14,898
گل اول چین به تایلند (ژی ژائو)
گل اول چین به تایلند (ژی ژائو)
9,251
گل تایلند به چین (سوپاچای جایدد)
گل تایلند به چین (سوپاچای جایدد)
13,830
ضربات پنالتی اردن - ویتنام
ضربات پنالتی اردن - ویتنام
19,668
گل ویتنام به اردن (انگوین کانگ فونگ)
گل ویتنام به اردن (انگوین کانگ فونگ)
7,005
گل اردن به ویتنام (بهاء عبدالرحمان)
گل اردن به ویتنام (بهاء عبدالرحمان)
4,840
گل دوم قطر به عربستان (المعز علی عبدالله)
گل دوم قطر به عربستان (المعز علی عبدالله)
12,213
گل اول قطر به عربستان (المعز علی عبدالله)
گل اول قطر به عربستان (المعز علی عبدالله)
10,376
گل سوم عمان به ترکمنستان (محمد المسلمی)
گل سوم عمان به ترکمنستان (محمد المسلمی)
2,225
گل دوم عمان به ترکمنستان (محسن القصانی)
گل دوم عمان به ترکمنستان (محسن القصانی)
1,539
گل دوم ژاپن به ازبکستان (سوکاسا شیوتانی)
گل دوم ژاپن به ازبکستان (سوکاسا شیوتانی)
4,379
گل اول ژاپن به ازبکستان (یوشینوری موتو)
گل اول ژاپن به ازبکستان (یوشینوری موتو)
4,517
گل ترکمنستان به عمان (آلتیمیرات آنادوردیف)
گل ترکمنستان به عمان (آلتیمیرات آنادوردیف)
1,164
گل ازبکستان به ژاپن (الدر شاه مرادوف)
گل ازبکستان به ژاپن (الدر شاه مرادوف)
3,515
گل اول عمان به ترکمنستان (احمد کانو)
گل اول عمان به ترکمنستان (احمد کانو)
1,435
گل اول ویتنام به یمن (نوین چانگ های)
گل اول ویتنام به یمن (نوین چانگ های)
1,733
گل فیلیپین به قرقیزستان (استفان شروک)
گل فیلیپین به قرقیزستان (استفان شروک)
2,930
گل سوم قرقیزستان به فیلیپین (هتریک ویتالیج لوکس)
گل سوم قرقیزستان به فیلیپین (هتریک ویتالیج لوکس)
2,301
گل دوم کره به چین (کیم مین جائه)
گل دوم کره به چین (کیم مین جائه)
22,199
گل دوم قرقیزستان به فیلیپین (ویتالیج لوکس)
گل دوم قرقیزستان به فیلیپین (ویتالیج لوکس)
1,320