پایش کسب و کار - ۴ دی ۱۳۹۷


شبکه ۱
4 دی ماه 1397
18:03
همه چیز در مورد تفاهم نامه ایران و چین
همه چیز در مورد تفاهم نامه ایران و چین
622
چرا قرارداد ایران و چین باعث ناراحتی شد؟
چرا قرارداد ایران و چین باعث ناراحتی شد؟
204
هدایت اعتباری، معجزه اقتصاد چین
هدایت اعتباری، معجزه اقتصاد چین
103
سرمایه گذاری چین در خاورمیانه و شمال آفریقا
سرمایه گذاری چین در خاورمیانه و شمال آفریقا
145
چین شریک تجاری صد و چهل کشور در دنیا
چین شریک تجاری صد و چهل کشور در دنیا
105
کار عاملی برای موفقیت در اقتصاد چین
کار عاملی برای موفقیت در اقتصاد چین
100
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
234
مالیات بهترین منبع تامین مالی برای دولت ها
مالیات بهترین منبع تامین مالی برای دولت ها
250
سهم مالیات در اقتصادهای ضعیف و پیشرفته
سهم مالیات در اقتصادهای ضعیف و پیشرفته
146
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از کجا تامین می شود؟
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از کجا تامین می شود؟
345
پرداختی به تامین اجتماعی در سی سال خدمت
پرداختی به تامین اجتماعی در سی سال خدمت
333
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
316
دلیل طولانی شدن صدور مجوزهای کسب و کار
دلیل طولانی شدن صدور مجوزهای کسب و کار
3,542
اشتغال زایی با سرمایه گذاران داخلی یا خارجی؟!
اشتغال زایی با سرمایه گذاران داخلی یا خارجی؟!
551
این هم از مشکلات اخذ مجوز گاوداری
این هم از مشکلات اخذ مجوز گاوداری
450
پایین ترین سرانه ها در ایران
پایین ترین سرانه ها در ایران
342
مجوزها یا خرید و فروش میشوند یا به ارث میرسند
مجوزها یا خرید و فروش میشوند یا به ارث میرسند
288
بازار داغ مجوز های میلیاردی
بازار داغ مجوز های میلیاردی
250
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
292
کشاورزان هم تولید کننده هستند
کشاورزان هم تولید کننده هستند
304
زنجیر را از پای تولید کنندگان باز کنیم
زنجیر را از پای تولید کنندگان باز کنیم
196
صادرات در ایران با چه مشکلاتی مواجه است
صادرات در ایران با چه مشکلاتی مواجه است
214
چطور به صادرات محصولات کشاورزی برسیم؟
چطور به صادرات محصولات کشاورزی برسیم؟
182
وابستگی ایران در واردات غذا
وابستگی ایران در واردات غذا
208
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
368
شوخی و کنایه مهمان برنامه به مالیات مشاغل
شوخی و کنایه مهمان برنامه به مالیات مشاغل
399
رفاه اجتماعی در ایران کاهش پیدا کرده است
رفاه اجتماعی در ایران کاهش پیدا کرده است
317
تنوع صادراتی، ویژگی مهم اقتصاد سالم
تنوع صادراتی، ویژگی مهم اقتصاد سالم
196
چطور به بازار صادرات وارد شویم؟
چطور به بازار صادرات وارد شویم؟
199
نیم میلیارد دلار صادرات گوجه!
نیم میلیارد دلار صادرات گوجه!
185