۱۸ آذر ۱۳۹۷

2,013

شبکه ۱
18 آذر ماه 1397
23:01
آیا ما دچار سیاست گذاری غلط هستیم ؟
آیا ما دچار سیاست گذاری غلط هستیم ؟
۳۰۴
چطور نمی شود جلوی قاچاق را گرفت ؟
چطور نمی شود جلوی قاچاق را گرفت ؟
۳۳۰
ماجرای تورم تا کی ادامه دارد ؟
ماجرای تورم تا کی ادامه دارد ؟
۲۵۹
از کارتل های مواد مخدر تا قاچاق کالا !
از کارتل های مواد مخدر تا قاچاق کالا !
۱۵۷
روش دور زدن برای گرفتن کارت بازرگانی !
روش دور زدن برای گرفتن کارت بازرگانی !
1,105
متخلفین کارشان را می کنند !
متخلفین کارشان را می کنند !
۱۸۳
صدور کارت بازرگانی بدون نیاز به حضور !
صدور کارت بازرگانی بدون نیاز به حضور !
۱۰۳
شرایط صدور کارت بازرگانی
شرایط صدور کارت بازرگانی
۱۴۳
۲ آذر ۱۳۹۹
۲ آذر ۱۳۹۹
۱۸۴
واقعیت کسری بودجه دولت چیست؟
واقعیت کسری بودجه دولت چیست؟
۵۰۰
ساختار بودجه چگونه عمل میکند ؟
ساختار بودجه چگونه عمل میکند ؟
۲۳۹
دخالت در تجارت مردم ؟
دخالت در تجارت مردم ؟
۲۰۸
چرا نوسان قیمت دلار روی زندگی مردم تاثیر می گذارد؟
چرا نوسان قیمت دلار روی زندگی مردم تاثیر می گذارد؟
۲۲۱
علت گرانی چاپ بی رویه پول است !
علت گرانی چاپ بی رویه پول است !
۲۴۰
چرا روی قیمت ها نظارت نیست؟
چرا روی قیمت ها نظارت نیست؟
۲۳۲
۲۷ آبان ۱۳۹۹
۲۷ آبان ۱۳۹۹
۲۹۰
تجارت الکترونیک در دنیا
تجارت الکترونیک در دنیا
۲۵۷
فضای مجازی سرزمین فرصت ها !
فضای مجازی سرزمین فرصت ها !
۲۱۴
تغییر کسب و کارسخت است !
تغییر کسب و کارسخت است !
۱۹۰
کسب و کارها در حال نابودی ؟!
کسب و کارها در حال نابودی ؟!
۳۵۴
۲۵ آبان ۱۳۹۹
۲۵ آبان ۱۳۹۹
۳۹۵
قیمت گذار بودن انفرادی چیست ؟
قیمت گذار بودن انفرادی چیست ؟
۱۷۶
سرگذشت قیمت مسکن
سرگذشت قیمت مسکن
۲۲۸
نحوه جلوگیری از فرار مالیاتی
نحوه جلوگیری از فرار مالیاتی
۱۴۷
قانون خانه های خالی شامل همه می شود
قانون خانه های خالی شامل همه می شود
۱۱۸
نحوه شناسایی خانه های خالی
نحوه شناسایی خانه های خالی
۱۳۳
تاثیر اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی
تاثیر اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی
۹۳
۲۰ آبان ۱۳۹۹
۲۰ آبان ۱۳۹۹
۱۸۲
خام فروشی یا فرآوری ؟
خام فروشی یا فرآوری ؟
۲۲۵
تحریم، عامل روانی !
تحریم، عامل روانی !
۱۳۰