رقابت های راگبی - لیک انگلیس ۲۰۱۸ - گلواستر - لیستر تایگر

۱,۱۶۳

شبکه ورزش
۱۸ آذر ماه ۱۳۹۷
۰۶:۰۷
لیگ فرانسه ۲۰۱۹ ، لیون - تولوز
لیگ فرانسه ۲۰۱۹ ، لیون - تولوز
۳,۳۷۷
دیدار دوستانه ایتالیا ۲۰۱۹ ، ایتالیا - روسیه
دیدار دوستانه ایتالیا ۲۰۱۹ ، ایتالیا - روسیه
۲,۰۹۱
دیدار دوستانه ولز ۲۰۱۹ ، ولز - انگلیس
دیدار دوستانه ولز ۲۰۱۹ ، ولز - انگلیس
۱,۵۷۲
دیدار دوستانه انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - ولز
دیدار دوستانه انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - ولز
۱,۶۱۸
رقابت های چهارجانبه آفریقای جنوبی ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - استرالیا
رقابت های چهارجانبه آفریقای جنوبی ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - استرالیا
۴,۵۳۰
سوپر لیگ انگلستان / لندن برانسوز - هال کینگ استون راور
سوپر لیگ انگلستان / لندن برانسوز - هال کینگ استون راور
۱,۶۲۰
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - انگلستان
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - انگلستان
۱,۵۶۱
سوپر لیگ انگلیس ۲۰۱۹ ، لندن برانسوز - هال کينگ استون راور
سوپر لیگ انگلیس ۲۰۱۹ ، لندن برانسوز - هال کينگ استون راور
۱,۲۵۴
فینال راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، استرالیا - فیجی
فینال راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، استرالیا - فیجی
۱,۵۶۴
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، فرانسه - آمریکا
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، فرانسه - آمریکا
۱,۷۰۲
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ایرلند - نیوزیلند
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ایرلند - نیوزیلند
۱,۱۴۲
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۱۹ ، نیوزیلند - اسپانیا
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۱۹ ، نیوزیلند - اسپانیا
۱,۴۶۹
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۲۹ ، فیجی - کانادا
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۲۹ ، فیجی - کانادا
۷۷۱
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - اسکاتلند
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - اسکاتلند
۱,۱۷۸
مرحله یک چهارم نهایی راگبی انگلیس ۲۰۱۹
مرحله یک چهارم نهایی راگبی انگلیس ۲۰۱۹
۱,۲۳۷
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، نیوزیلند - ایرلند
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، نیوزیلند - ایرلند
۱,۴۱۲
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، آرژانتین - ژاپن
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، آرژانتین - ژاپن
۱,۳۲۰
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، کانادا - آرژانتین
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، کانادا - آرژانتین
۱,۱۹۴
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - فرانسه
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - فرانسه
۹۵۰
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - استرالیا
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - استرالیا
۶۹۵
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، کنیا - اسکاتلند
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، کنیا - اسکاتلند
۷۶۷
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - انگیس
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - انگیس
۶۳۸
مرحله یک چهارم نهایی راگبی هفت نفره انگلیس / نیوزلند - فرانسه
مرحله یک چهارم نهایی راگبی هفت نفره انگلیس / نیوزلند - فرانسه
۹۳۳
لیگ برتر انگلیس ۲۰۱۹ ، وسپ - هارلی کویینز
لیگ برتر انگلیس ۲۰۱۹ ، وسپ - هارلی کویینز
۳,۰۱۹
مسابقات جهانی ۷ نفره سنگاپور  ۲۰۱۹ / ژاپن و ساموآ
مسابقات جهانی ۷ نفره سنگاپور ۲۰۱۹ / ژاپن و ساموآ
۱,۷۴۳
راگبی لیگ کینس بریتانیا ۲۰۱۹ ، مانستر - کناچت
راگبی لیگ کینس بریتانیا ۲۰۱۹ ، مانستر - کناچت
۱,۸۸۹
مسابقات قهرمانی راگبی ساحلی کشور
مسابقات قهرمانی راگبی ساحلی کشور
۲,۱۵۰
لیگ انگلیس ۲۰۱۹ ، بس - بریستول
لیگ انگلیس ۲۰۱۹ ، بس - بریستول
۱,۲۶۷
رقابت های راگبی ۲۰۱۹ ، مانستر ایرلند - کاردیف ولز
رقابت های راگبی ۲۰۱۹ ، مانستر ایرلند - کاردیف ولز
۱,۳۹۱
رقابت های راگبی لیگ فرانسه ۲۰۱۹ ، نورز - بیزر
رقابت های راگبی لیگ فرانسه ۲۰۱۹ ، نورز - بیزر
۱,۱۶۶