مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام شهید غلامرضا نظری

۴,۲۳۲

شبکه ورزش
۱۶ آذر ماه ۱۳۹۷
۰۹:۳۳
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی
۱,۶۸۳
کشتی آزاد قهرمانان آسیا
کشتی آزاد قهرمانان آسیا
۲,۲۳۰
مسابقات کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی - کرمانشاه
مسابقات کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی - کرمانشاه
۱,۸۷۷
مرحله نیمه نهایی کشتی پهلوانی
مرحله نیمه نهایی کشتی پهلوانی
۹۰۷
مسابقات کشتی پهلوانی - بخش ۳
مسابقات کشتی پهلوانی - بخش ۳
۹۳۹
مسابقات کشتی پهلوانی - بخش ۲
مسابقات کشتی پهلوانی - بخش ۲
۸۰۷
مسابقات کشتی پهلوانی کشور
مسابقات کشتی پهلوانی کشور
۹۳۲
کشتی فرنگی باشگاه های جهان - بجنورد
کشتی فرنگی باشگاه های جهان - بجنورد
۱,۵۲۹
رقابت های کشتی فرنگی انتخابی جام جهان پهلوان تختی
رقابت های کشتی فرنگی انتخابی جام جهان پهلوان تختی
۲,۰۶۴
کشتی فرنگی انتخابی جام تختی
کشتی فرنگی انتخابی جام تختی
۴,۱۲۹
رقابت‌های بین المللی کشتی نونهالان
رقابت‌های بین المللی کشتی نونهالان
۳,۰۷۴
کشتی آزاد انتخابی جام تختی - سالن هفتم تیر
کشتی آزاد انتخابی جام تختی - سالن هفتم تیر
۴,۲۲۶
کشتی آزاد انتخابی جام جهان پهلوان تختی
کشتی آزاد انتخابی جام جهان پهلوان تختی
۴,۳۲۱
کشتی آزاد قهرمانی کارگران کشور - سالن شهدای هفتم تیر
کشتی آزاد قهرمانی کارگران کشور - سالن شهدای هفتم تیر
۲,۹۶۷
کشتی فرنگی قهرمانی کشور
کشتی فرنگی قهرمانی کشور
۲,۹۵۷
کشتی فرنگی قهرمانی کشور - ۱۹ مهر ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی کشور - ۱۹ مهر ۱۳۹۸
۸,۴۸۲
کشتی فرنگی قهرمانی کشور
کشتی فرنگی قهرمانی کشور
۴,۴۷۷
کشتی فرنگی قهرمانی کشور - بندر امام خمینی (ره)
کشتی فرنگی قهرمانی کشور - بندر امام خمینی (ره)
۶,۲۲۸
کشتی آزاد قهرمانی کشور - بیرجند
کشتی آزاد قهرمانی کشور - بیرجند
۱۲,۴۹۸
دیدار نهایی لیگ یک - مشهد مقدس
دیدار نهایی لیگ یک - مشهد مقدس
۴,۶۹۱
دیدار رده بندی لیگ یک - مشهد مقدس
دیدار رده بندی لیگ یک - مشهد مقدس
۲,۴۱۸
انتخابی تیم ملی امید - کشتی آزاد
انتخابی تیم ملی امید - کشتی آزاد
۷,۴۱۱
انتخابی تیم ملی امید - کشتی فرنگی
انتخابی تیم ملی امید - کشتی فرنگی
۶,۲۴۴
کشتی آزاد انتخابی تیم ملی - ۷ تیر ۱۳۹۸
کشتی آزاد انتخابی تیم ملی - ۷ تیر ۱۳۹۸
۱۲,۹۸۲
رقابت های چند جانبه کشتی آزاد جوانان - تهران
رقابت های چند جانبه کشتی آزاد جوانان - تهران
۵,۸۳۳
لیگ دسته یک کشتی آزاد - سالن شهدای هفتم تیر
لیگ دسته یک کشتی آزاد - سالن شهدای هفتم تیر
۴,۹۸۱
کشتی فرنگی قهرمانی آسیا - چین ۲۰۱۹
کشتی فرنگی قهرمانی آسیا - چین ۲۰۱۹
۵,۸۶۶
قهرمانی اروپا بخارست رومانی ۲۰۱۹
قهرمانی اروپا بخارست رومانی ۲۰۱۹
۵,۱۶۲
کشتی آزاد قهرمانی آسیا - چین ۲۰۱۹
کشتی آزاد قهرمانی آسیا - چین ۲۰۱۹
۴,۵۹۰
کسب مدال طلا در مسابقات کشتی قهرمانی آسیایی چین ۲۰۱۹ - میثم تیموری
کسب مدال طلا در مسابقات کشتی قهرمانی آسیایی چین ۲۰۱۹ - میثم تیموری
۳,۱۶۶