پایش کسب و کار - ۱۷ مهر ۱۳۹۷


شبکه ۱
17 مهر ماه 1397
19:05
مالیات بهترین منبع تامین مالی برای دولت ها
مالیات بهترین منبع تامین مالی برای دولت ها
197
سهم مالیات در اقتصادهای ضعیف و پیشرفته
سهم مالیات در اقتصادهای ضعیف و پیشرفته
118
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از کجا تامین می شود؟
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از کجا تامین می شود؟
281
پرداختی به تامین اجتماعی در سی سال خدمت
پرداختی به تامین اجتماعی در سی سال خدمت
283
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
243
دلیل طولانی شدن صدور مجوزهای کسب و کار
دلیل طولانی شدن صدور مجوزهای کسب و کار
3,518
اشتغال زایی با سرمایه گذاران داخلی یا خارجی؟!
اشتغال زایی با سرمایه گذاران داخلی یا خارجی؟!
536
این هم از مشکلات اخذ مجوز گاوداری
این هم از مشکلات اخذ مجوز گاوداری
440
پایین ترین سرانه ها در ایران
پایین ترین سرانه ها در ایران
326
مجوزها یا خرید و فروش میشوند یا به ارث میرسند
مجوزها یا خرید و فروش میشوند یا به ارث میرسند
284
بازار داغ مجوز های میلیاردی
بازار داغ مجوز های میلیاردی
239
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
281
کشاورزان هم تولید کننده هستند
کشاورزان هم تولید کننده هستند
296
زنجیر را از پای تولید کنندگان باز کنیم
زنجیر را از پای تولید کنندگان باز کنیم
186
صادرات در ایران با چه مشکلاتی مواجه است
صادرات در ایران با چه مشکلاتی مواجه است
202
چطور به صادرات محصولات کشاورزی برسیم؟
چطور به صادرات محصولات کشاورزی برسیم؟
178
وابستگی ایران در واردات غذا
وابستگی ایران در واردات غذا
197
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
365
شوخی و کنایه مهمان برنامه به مالیات مشاغل
شوخی و کنایه مهمان برنامه به مالیات مشاغل
391
رفاه اجتماعی در ایران کاهش پیدا کرده است
رفاه اجتماعی در ایران کاهش پیدا کرده است
309
تنوع صادراتی، ویژگی مهم اقتصاد سالم
تنوع صادراتی، ویژگی مهم اقتصاد سالم
193
چطور به بازار صادرات وارد شویم؟
چطور به بازار صادرات وارد شویم؟
195
نیم میلیارد دلار صادرات گوجه!
نیم میلیارد دلار صادرات گوجه!
178
اقتصاد، مسئله مهمی برای سیاست مداران هر کشور
اقتصاد، مسئله مهمی برای سیاست مداران هر کشور
183
چرا باید سفارت خانه داشته باشیم؟
چرا باید سفارت خانه داشته باشیم؟
138
وظایف دیپلمات ها در اقتصاد کشور
وظایف دیپلمات ها در اقتصاد کشور
2,203
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
598
مردم را به سمت قاچاق کالا سوق ندهیم
مردم را به سمت قاچاق کالا سوق ندهیم
631
مبارزه با قاچاق گرفتار سامانه بازی!
مبارزه با قاچاق گرفتار سامانه بازی!
5,686
مفهوم قاچاق در ایران
مفهوم قاچاق در ایران
466