۱۵ مهر ۱۳۹۷


شبکه ۱
16 مهر ماه 1397
00:11
همه چیز در مورد تفاهم نامه ایران و چین
همه چیز در مورد تفاهم نامه ایران و چین
1,649
چرا قرارداد ایران و چین باعث ناراحتی شد؟
چرا قرارداد ایران و چین باعث ناراحتی شد؟
431
هدایت اعتباری، معجزه اقتصاد چین
هدایت اعتباری، معجزه اقتصاد چین
208
سرمایه گذاری چین در خاورمیانه و شمال آفریقا
سرمایه گذاری چین در خاورمیانه و شمال آفریقا
205
چین شریک تجاری صد و چهل کشور در دنیا
چین شریک تجاری صد و چهل کشور در دنیا
150
کار عاملی برای موفقیت در اقتصاد چین
کار عاملی برای موفقیت در اقتصاد چین
144
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
305
مالیات بهترین منبع تامین مالی برای دولت ها
مالیات بهترین منبع تامین مالی برای دولت ها
265
سهم مالیات در اقتصادهای ضعیف و پیشرفته
سهم مالیات در اقتصادهای ضعیف و پیشرفته
157
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از کجا تامین می شود؟
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از کجا تامین می شود؟
372
پرداختی به تامین اجتماعی در سی سال خدمت
پرداختی به تامین اجتماعی در سی سال خدمت
351
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
327
دلیل طولانی شدن صدور مجوزهای کسب و کار
دلیل طولانی شدن صدور مجوزهای کسب و کار
3,554
اشتغال زایی با سرمایه گذاران داخلی یا خارجی؟!
اشتغال زایی با سرمایه گذاران داخلی یا خارجی؟!
555
این هم از مشکلات اخذ مجوز گاوداری
این هم از مشکلات اخذ مجوز گاوداری
454
پایین ترین سرانه ها در ایران
پایین ترین سرانه ها در ایران
342
مجوزها یا خرید و فروش میشوند یا به ارث میرسند
مجوزها یا خرید و فروش میشوند یا به ارث میرسند
290
بازار داغ مجوز های میلیاردی
بازار داغ مجوز های میلیاردی
253
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
292
کشاورزان هم تولید کننده هستند
کشاورزان هم تولید کننده هستند
310
زنجیر را از پای تولید کنندگان باز کنیم
زنجیر را از پای تولید کنندگان باز کنیم
199
صادرات در ایران با چه مشکلاتی مواجه است
صادرات در ایران با چه مشکلاتی مواجه است
215
چطور به صادرات محصولات کشاورزی برسیم؟
چطور به صادرات محصولات کشاورزی برسیم؟
183
وابستگی ایران در واردات غذا
وابستگی ایران در واردات غذا
210
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
371
شوخی و کنایه مهمان برنامه به مالیات مشاغل
شوخی و کنایه مهمان برنامه به مالیات مشاغل
405
رفاه اجتماعی در ایران کاهش پیدا کرده است
رفاه اجتماعی در ایران کاهش پیدا کرده است
318
تنوع صادراتی، ویژگی مهم اقتصاد سالم
تنوع صادراتی، ویژگی مهم اقتصاد سالم
196
چطور به بازار صادرات وارد شویم؟
چطور به بازار صادرات وارد شویم؟
201
نیم میلیارد دلار صادرات گوجه!
نیم میلیارد دلار صادرات گوجه!
187