چنین بودند و چنان رفتند - ۱۳ مهر ۱۳۹۷


شبکه ۱
13 مهر ماه 1397
11:01
نشست (هسته "روشنفکران منتقد" و آرایش جدید "قدرت")
نشست (هسته "روشنفکران منتقد" و آرایش جدید "قدرت")
581
تاریخ چالش ها و سازش های هسته ای-دشمن شناسی یا دشمن تراشی
تاریخ چالش ها و سازش های هسته ای-دشمن شناسی یا دشمن تراشی
785
انسان ۲۵۰ ساله
انسان ۲۵۰ ساله
732
مبعث خاتم الانبیا - نشست سنت سیاسی پیامبر (ص)
مبعث خاتم الانبیا - نشست سنت سیاسی پیامبر (ص)
1,578
خانواده نهاد آفرینش و پرورش انسان
خانواده نهاد آفرینش و پرورش انسان
1,222
اعتکاف دانشجویی
اعتکاف دانشجویی
1,759
انقلابی که از قم آغاز شد - روحانیت در کنار مستضعفین
انقلابی که از قم آغاز شد - روحانیت در کنار مستضعفین
1,045
وادادگی تا واماندگی
وادادگی تا واماندگی
1,100
استاد رحیم پور ازغدی-۱۷ بهمن ۱۳۹۹
استاد رحیم پور ازغدی-۱۷ بهمن ۱۳۹۹
571
حجاب دفاع از عشق (۲) - پرسش و پاسخ
حجاب دفاع از عشق (۲) - پرسش و پاسخ
1,193
مصباح و دموکراسی
مصباح و دموکراسی
1,442
نشست برای پاسخ به"سنی وهابی"و "شیعه لندنی"
نشست برای پاسخ به"سنی وهابی"و "شیعه لندنی"
1,343
حجاب ، دفاع از عشق
حجاب ، دفاع از عشق
1,230
سنگر علم و وفاداری
سنگر علم و وفاداری
863
۵ دی ۱۳۹۹
۵ دی ۱۳۹۹
1,154
نشست نقش ایران اسلامی در تاریخ پرستاری و پزشکی
نشست نقش ایران اسلامی در تاریخ پرستاری و پزشکی
849
دوراهی "ما نمی‌توانیم" یا "نوآوری و خودباوری" ؟
دوراهی "ما نمی‌توانیم" یا "نوآوری و خودباوری" ؟
511
چگونه مبارزه و ایمان به قمار برد و باخت تبدیل می شود
چگونه مبارزه و ایمان به قمار برد و باخت تبدیل می شود
1,115
قانون اساسی و پاسخگویی ولی فقیه
قانون اساسی و پاسخگویی ولی فقیه
1,258
ظاقت بسیجی شدن، قدرت انقلابی ماندن
ظاقت بسیجی شدن، قدرت انقلابی ماندن
1,020
چگونه از تفاوت ها وحدت بسازیم
چگونه از تفاوت ها وحدت بسازیم
2,696
موانع امت سازی را از سر راه برداریم
موانع امت سازی را از سر راه برداریم
920
سالگرد تبعید امام و فتح لانه جاسوسی
سالگرد تبعید امام و فتح لانه جاسوسی
1,418
نشست "وحدت منطقی" یا "مصالحه از سر شکاکیت"
نشست "وحدت منطقی" یا "مصالحه از سر شکاکیت"
958
نخستین قرارداد اجتماعی با دگراندیشان در سنت پیامبر(ص)
نخستین قرارداد اجتماعی با دگراندیشان در سنت پیامبر(ص)
889
از این سفر چه ها آموختیم؟ پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا ۱۳۹۶
از این سفر چه ها آموختیم؟ پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا ۱۳۹۶
1,405
نشست"جهان ناامن و نظام جنگلی مدرن"
نشست"جهان ناامن و نظام جنگلی مدرن"
1,154
درست بودن در منطق امام حسن مجتبی (ع) - شیعه شناسی : شیعه آرام اما درگیر
درست بودن در منطق امام حسن مجتبی (ع) - شیعه شناسی : شیعه آرام اما درگیر
1,183
مراسم تشیع بقایای پیکر مقدس سی غواص دست بسته کربلای ۴
مراسم تشیع بقایای پیکر مقدس سی غواص دست بسته کربلای ۴
1,094
نشست "هنر غیر ارزشی" ابزار زیبا در خدمت اهداف زشت
نشست "هنر غیر ارزشی" ابزار زیبا در خدمت اهداف زشت
844