پایش کسب و کار - ۱۰ مهر ۱۳۹۷


شبکه ۱
11 مهر ماه 1397
00:16
دلیل طولانی شدن صدور مجوزهای کسب و کار
دلیل طولانی شدن صدور مجوزهای کسب و کار
3,434
اشتغال زایی با سرمایه گذاران داخلی یا خارجی؟!
اشتغال زایی با سرمایه گذاران داخلی یا خارجی؟!
488
این هم از مشکلات اخذ مجوز گاوداری
این هم از مشکلات اخذ مجوز گاوداری
408
پایین ترین سرانه ها در ایران
پایین ترین سرانه ها در ایران
278
مجوزها یا خرید و فروش میشوند یا به ارث میرسند
مجوزها یا خرید و فروش میشوند یا به ارث میرسند
255
بازار داغ مجوز های میلیاردی
بازار داغ مجوز های میلیاردی
212
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
227
کشاورزان هم تولید کننده هستند
کشاورزان هم تولید کننده هستند
270
زنجیر را از پای تولید کنندگان باز کنیم
زنجیر را از پای تولید کنندگان باز کنیم
167
صادرات در ایران با چه مشکلاتی مواجه است
صادرات در ایران با چه مشکلاتی مواجه است
184
چطور به صادرات محصولات کشاورزی برسیم؟
چطور به صادرات محصولات کشاورزی برسیم؟
155
وابستگی ایران در واردات غذا
وابستگی ایران در واردات غذا
180
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
343
شوخی و کنایه مهمان برنامه به مالیات مشاغل
شوخی و کنایه مهمان برنامه به مالیات مشاغل
367
رفاه اجتماعی در ایران کاهش پیدا کرده است
رفاه اجتماعی در ایران کاهش پیدا کرده است
284
تنوع صادراتی، ویژگی مهم اقتصاد سالم
تنوع صادراتی، ویژگی مهم اقتصاد سالم
178
چطور به بازار صادرات وارد شویم؟
چطور به بازار صادرات وارد شویم؟
168
نیم میلیارد دلار صادرات گوجه!
نیم میلیارد دلار صادرات گوجه!
162
اقتصاد، مسئله مهمی برای سیاست مداران هر کشور
اقتصاد، مسئله مهمی برای سیاست مداران هر کشور
175
چرا باید سفارت خانه داشته باشیم؟
چرا باید سفارت خانه داشته باشیم؟
122
وظایف دیپلمات ها در اقتصاد کشور
وظایف دیپلمات ها در اقتصاد کشور
2,190
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
571
مردم را به سمت قاچاق کالا سوق ندهیم
مردم را به سمت قاچاق کالا سوق ندهیم
618
مبارزه با قاچاق گرفتار سامانه بازی!
مبارزه با قاچاق گرفتار سامانه بازی!
5,675
مفهوم قاچاق در ایران
مفهوم قاچاق در ایران
453
سامانه های جلوگیری از قاچاق کالا در ایران
سامانه های جلوگیری از قاچاق کالا در ایران
337
کالاهای قاچاق یکی از مشکلات تولید کنندگان داخلی
کالاهای قاچاق یکی از مشکلات تولید کنندگان داخلی
283
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
350
اولین خبر خوب در سال رفع موانع تولید
اولین خبر خوب در سال رفع موانع تولید
1,035
هدایت اعتباری عاملی برای رشد اقتصاد
هدایت اعتباری عاملی برای رشد اقتصاد
580