تراکتورسازی - استقلال خوزستان

۲,۵۳۳

سپاهان - استقلال خوزستان ( پخش مجدد)
سپاهان - استقلال خوزستان ( پخش مجدد)
۲,۸۳۸
استقلال - سپید رود رشت / پخش مجدد
استقلال - سپید رود رشت / پخش مجدد
۴,۰۸۱
سپاهان_استقلال خوزستان
سپاهان_استقلال خوزستان
۱,۸۳۴
صنعت نفت - استقلال
صنعت نفت - استقلال
۱۲,۳۲۵
سپاهان - ماشین سازی- پخش مجدد
سپاهان - ماشین سازی- پخش مجدد
۶,۶۶۳
پرسپولیس - تراکتورسازی ( پخش مجدد)
پرسپولیس - تراکتورسازی ( پخش مجدد)
۶,۳۰۷
فولاد‌_ پیکان
فولاد‌_ پیکان
۱,۵۸۸
ذوب آهن - سایپا
ذوب آهن - سایپا
۲,۲۱۶
تراکتورسازی - پیکان
تراکتورسازی - پیکان
۷,۶۲۳
نفت مسجد سلیمان - استقلال خوزستان
نفت مسجد سلیمان - استقلال خوزستان
۳,۳۳۷
سپیدرود - تراکتورسازی
سپیدرود - تراکتورسازی
۲,۰۴۱
استقلال خوزستان - فولاد
استقلال خوزستان - فولاد
۳,۱۹۸
تراکتورسازی - صنعت نفت
تراکتورسازی - صنعت نفت
۵,۲۲۲
ذوب آهن - سپیدرود
ذوب آهن - سپیدرود
۴,۱۳۹
سپاهان - نفت مسجدسلیمان
سپاهان - نفت مسجدسلیمان
۶,۹۸۱
پدیده - پارس جنوبی جم
پدیده - پارس جنوبی جم
۵,۰۱۶
سپاهان - ذوب آهن
سپاهان - ذوب آهن
۶,۶۰۲
پارس جنوبی جم - ماشین سازی
پارس جنوبی جم - ماشین سازی
۱,۸۱۵
فولاد خوزستان - فولاد مبارکه سپاهان
فولاد خوزستان - فولاد مبارکه سپاهان
۶,۲۹۵
استقلال - نفت (بازپخش)
استقلال - نفت (بازپخش)
۷,۱۴۶
هفته بیست و یکم لیگ برتر نساجی - پرسپولیس(بازپخش)
هفته بیست و یکم لیگ برتر نساجی - پرسپولیس(بازپخش)
۴,۶۷۰
ماشین سازی - تراکتورسازی
ماشین سازی - تراکتورسازی
۷,۲۳۳
تراکتورسازی - سپاهان
تراکتورسازی - سپاهان
۳,۵۴۹
سایپا - تراکتورسازی
سایپا - تراکتورسازی
۸,۵۲۰
استقلال - پارس جم (بازپخش)
استقلال - پارس جم (بازپخش)
۶,۶۲۷
پدیده شهر خودرو - سپیدرود رشت
پدیده شهر خودرو - سپیدرود رشت
۵,۱۲۲
پارس جم-نساجی مازندران
پارس جم-نساجی مازندران
۱,۴۴۱
پرسپولیس - استقلال خوزستان (بازپخش)
پرسپولیس - استقلال خوزستان (بازپخش)
۷,۵۶۹
صنعت نفت آبادان - پدیده شهر خودرو
صنعت نفت آبادان - پدیده شهر خودرو
۴,۷۹۴
پدیده - استقلال خوزستان
پدیده - استقلال خوزستان
۳,۶۱۹