سپاهان - استقلال خوزستان ( پخش مجدد)
سپاهان - استقلال خوزستان ( پخش مجدد)
3,309
استقلال - سپید رود رشت / پخش مجدد
استقلال - سپید رود رشت / پخش مجدد
4,641
سپاهان_استقلال خوزستان
سپاهان_استقلال خوزستان
2,336
صنعت نفت - استقلال
صنعت نفت - استقلال
12,987
سپاهان - ماشین سازی- پخش مجدد
سپاهان - ماشین سازی- پخش مجدد
7,056
پرسپولیس - تراکتورسازی ( پخش مجدد)
پرسپولیس - تراکتورسازی ( پخش مجدد)
6,929
فولاد‌_ پیکان
فولاد‌_ پیکان
1,978
ذوب آهن - سایپا
ذوب آهن - سایپا
2,620
تراکتورسازی - پیکان
تراکتورسازی - پیکان
8,347
نفت مسجد سلیمان - استقلال خوزستان
نفت مسجد سلیمان - استقلال خوزستان
3,965
سپیدرود - تراکتورسازی
سپیدرود - تراکتورسازی
2,485
استقلال خوزستان - فولاد
استقلال خوزستان - فولاد
3,609
تراکتورسازی - صنعت نفت
تراکتورسازی - صنعت نفت
5,587
ذوب آهن - سپیدرود
ذوب آهن - سپیدرود
4,446
سپاهان - نفت مسجدسلیمان
سپاهان - نفت مسجدسلیمان
7,347
پدیده - پارس جنوبی جم
پدیده - پارس جنوبی جم
5,377
سپاهان - ذوب آهن
سپاهان - ذوب آهن
6,950
پارس جنوبی جم - ماشین سازی
پارس جنوبی جم - ماشین سازی
2,129
فولاد خوزستان - فولاد مبارکه سپاهان
فولاد خوزستان - فولاد مبارکه سپاهان
6,681
استقلال - نفت (بازپخش)
استقلال - نفت (بازپخش)
7,505
هفته بیست و یکم لیگ برتر نساجی - پرسپولیس(بازپخش)
هفته بیست و یکم لیگ برتر نساجی - پرسپولیس(بازپخش)
4,994
ماشین سازی - تراکتورسازی
ماشین سازی - تراکتورسازی
7,579
تراکتورسازی - سپاهان
تراکتورسازی - سپاهان
3,901
سایپا - تراکتورسازی
سایپا - تراکتورسازی
8,826
استقلال - پارس جم (بازپخش)
استقلال - پارس جم (بازپخش)
6,947
پدیده شهر خودرو - سپیدرود رشت
پدیده شهر خودرو - سپیدرود رشت
5,407
پارس جم-نساجی مازندران
پارس جم-نساجی مازندران
1,770
پرسپولیس - استقلال خوزستان (بازپخش)
پرسپولیس - استقلال خوزستان (بازپخش)
7,957
صنعت نفت آبادان - پدیده شهر خودرو
صنعت نفت آبادان - پدیده شهر خودرو
5,173
پدیده - استقلال خوزستان
پدیده - استقلال خوزستان
3,873