رقابت های شنا - بخش دوم

1,582

شبکه ورزش
17 مرداد ماه 1397
22:18
فینال شنا ۱۵۰۰ متر
فینال شنا ۱۵۰۰ متر
1,377
دو و میدانی - بخش دوم
دو و میدانی - بخش دوم
۸۵۲
دو و میدانی ماده ۱۰۰متر ده گانه
دو و میدانی ماده ۱۰۰متر ده گانه
1,032
رقابت های شنا - بخش اول
رقابت های شنا - بخش اول
1,029
دو و میدانی ماده پرتاپ نیزه
دو و میدانی ماده پرتاپ نیزه
۶۳۸
دو و میدانی - بخش اول
دو و میدانی - بخش اول
1,035
دوچرخه سواری ماده اسپرینت مردان داخل سالن
دوچرخه سواری ماده اسپرینت مردان داخل سالن
۹۱۷
توزیع مدال ۱۰۰متر قورباغه مردان
توزیع مدال ۱۰۰متر قورباغه مردان
۶۶۸
شنا ۲۰۰متر پروانه مردان مرحله گروهی
شنا ۲۰۰متر پروانه مردان مرحله گروهی
1,509
شنا مرحله نهایی ۱۰۰متر قورباغه مردان
شنا مرحله نهایی ۱۰۰متر قورباغه مردان
2,047
شنا مرحله پایانی پروانه ۲۰۰متر مردان
شنا مرحله پایانی پروانه ۲۰۰متر مردان
1,695
شنا ۲۰۰ متر مختلت انفرادی مردان
شنا ۲۰۰ متر مختلت انفرادی مردان
1,487
دوچرخه سواری پیرینگ داخل سالن مردان
دوچرخه سواری پیرینگ داخل سالن مردان
۵۳۸
اهداء مدال دوچرخه سواری دور حذفی داخل سالن مردان
اهداء مدال دوچرخه سواری دور حذفی داخل سالن مردان
۵۹۱
شنا ۲۰۰متر قورباغه مردان
شنا ۲۰۰متر قورباغه مردان
6,782
شنا ۱۰۰متر کرال پشت مردان
شنا ۱۰۰متر کرال پشت مردان
4,213
دوچرخه سواری دور حذفی داخل سالن مردان
دوچرخه سواری دور حذفی داخل سالن مردان
1,417
فینال شنا ماده  ۱۰۰ متر آزاد مردان
فینال شنا ماده ۱۰۰ متر آزاد مردان
10,525
شنا ماده  ۱۵۰۰ متر آزاد مردان
شنا ماده ۱۵۰۰ متر آزاد مردان
3,108
قایقرانی روئینگ دونفره و چهارنفره مردان
قایقرانی روئینگ دونفره و چهارنفره مردان
۵۵۰
اسکاتلند ۲۰۱۸ / دوچرخه سواری - شنا
اسکاتلند ۲۰۱۸ / دوچرخه سواری - شنا
1,064
ژیمناستیک - بخش ۱
ژیمناستیک - بخش ۱
1,696
دو و میدانی - بخش پنجم
دو و میدانی - بخش پنجم
۳۷۶
دوچرخه سواری ماده BMX
دوچرخه سواری ماده BMX
۳۸۷
دو و میدانی - بخش چهارم
دو و میدانی - بخش چهارم
۴۵۴
دو و میدانی - بخش سوم
دو و میدانی - بخش سوم
۶۱۳