گل دوم پرو به استرالیا(پائولو گوئررو)

۲,۴۱۹

گل دوم تونس به پاناما (وهبی خضری)
گل دوم تونس به پاناما (وهبی خضری)
۲,۵۴۹
گل اول تونس به پاناما (فخرالدین بن یوسف)
گل اول تونس به پاناما (فخرالدین بن یوسف)
۲,۴۶۲
گل پاناما به تونس (یاسین مریا - گل به خودی)
گل پاناما به تونس (یاسین مریا - گل به خودی)
۱,۶۶۴
گل لهستان به ژاپن (یان بدنارک)
گل لهستان به ژاپن (یان بدنارک)
۲,۸۷۷
گل دوم کاستاریکا به سوئیس (یان سامر - گل به خودی)
گل دوم کاستاریکا به سوئیس (یان سامر - گل به خودی)
۲,۰۰۶
گل دوم سوئیس به کاستاریکا (درمیچ)
گل دوم سوئیس به کاستاریکا (درمیچ)
۱,۴۶۸
گل اول کاستاریکا به سوئیس (کندال واستون)
گل اول کاستاریکا به سوئیس (کندال واستون)
۱,۳۶۱
گل اول سوئیس به کاستاریکا (جمایلی)
گل اول سوئیس به کاستاریکا (جمایلی)
۱,۱۴۶
گل سوم سوئد به مکزیک(ادسون آلوارز (گل به خودی))
گل سوم سوئد به مکزیک(ادسون آلوارز (گل به خودی))
۴,۸۴۳
گل دوم سوئد به مکزیک(آندریاس گرانکوئیست)
گل دوم سوئد به مکزیک(آندریاس گرانکوئیست)
۳,۰۸۳
گل اول سوئد به مکزیک(آگوستینسن)
گل اول سوئد به مکزیک(آگوستینسن)
۲,۹۷۱
گل دوم کرواسی به ایسلند (ایوان پریشیچ)
گل دوم کرواسی به ایسلند (ایوان پریشیچ)
۲,۶۲۷
گل ایسلند به کرواسی (گیلفی سیگوردسون - پنالتی)
گل ایسلند به کرواسی (گیلفی سیگوردسون - پنالتی)
۲,۴۳۷
گل اول کرواسی به ایسلند (میلان بادلی)
گل اول کرواسی به ایسلند (میلان بادلی)
۱,۸۹۷
گل اول پرو به استرالیا(آندره کاریو)
گل اول پرو به استرالیا(آندره کاریو)
۲,۲۰۰
گل دوم اسپانیا به مراکش (ایاگو آسپاس)
گل دوم اسپانیا به مراکش (ایاگو آسپاس)
۷,۹۰۹
گل دوم مراکش به اسپانیا (یوسف النصیری)
گل دوم مراکش به اسپانیا (یوسف النصیری)
۴,۲۸۹
گل اول اسپانیا به مراکش (ایسکو)
گل اول اسپانیا به مراکش (ایسکو)
۶,۸۲۰
گل اول مراکش به اسپانیا (خالد بوطیب)
گل اول مراکش به اسپانیا (خالد بوطیب)
۴,۶۲۳
گل دوم عربستان به مصر (سالم الدوساری)
گل دوم عربستان به مصر (سالم الدوساری)
۸,۴۳۳
گل اول عربستان به مصر (سلمان الفرج - پنالتی)
گل اول عربستان به مصر (سلمان الفرج - پنالتی)
۳,۰۵۹
پنالتی از دست رفته عربستان مقابل مصر
پنالتی از دست رفته عربستان مقابل مصر
۲,۹۲۷
گل مصر به عربستان (محمد صلاح)
گل مصر به عربستان (محمد صلاح)
۳,۳۲۹