گل دوم تونس به پاناما (وهبی خضری)
گل دوم تونس به پاناما (وهبی خضری)
۲,۵۴۳
گل اول تونس به پاناما (فخرالدین بن یوسف)
گل اول تونس به پاناما (فخرالدین بن یوسف)
۲,۴۵۶
گل پاناما به تونس (یاسین مریا - گل به خودی)
گل پاناما به تونس (یاسین مریا - گل به خودی)
۱,۶۵۸
گل لهستان به ژاپن (یان بدنارک)
گل لهستان به ژاپن (یان بدنارک)
۲,۸۷۱
گل دوم کاستاریکا به سوئیس (یان سامر - گل به خودی)
گل دوم کاستاریکا به سوئیس (یان سامر - گل به خودی)
۱,۹۹۹
گل دوم سوئیس به کاستاریکا (درمیچ)
گل دوم سوئیس به کاستاریکا (درمیچ)
۱,۴۶۳
گل اول کاستاریکا به سوئیس (کندال واستون)
گل اول کاستاریکا به سوئیس (کندال واستون)
۱,۳۵۵
گل اول سوئیس به کاستاریکا (جمایلی)
گل اول سوئیس به کاستاریکا (جمایلی)
۱,۱۴۱
گل سوم سوئد به مکزیک(ادسون آلوارز (گل به خودی))
گل سوم سوئد به مکزیک(ادسون آلوارز (گل به خودی))
۴,۸۳۷
گل دوم سوئد به مکزیک(آندریاس گرانکوئیست)
گل دوم سوئد به مکزیک(آندریاس گرانکوئیست)
۳,۰۷۶
گل اول سوئد به مکزیک(آگوستینسن)
گل اول سوئد به مکزیک(آگوستینسن)
۲,۹۶۵
گل دوم کرواسی به ایسلند (ایوان پریشیچ)
گل دوم کرواسی به ایسلند (ایوان پریشیچ)
۲,۶۲۲
گل ایسلند به کرواسی (گیلفی سیگوردسون - پنالتی)
گل ایسلند به کرواسی (گیلفی سیگوردسون - پنالتی)
۲,۴۳۰
گل اول کرواسی به ایسلند (میلان بادلی)
گل اول کرواسی به ایسلند (میلان بادلی)
۱,۸۹۱
گل دوم پرو به استرالیا(پائولو گوئررو)
گل دوم پرو به استرالیا(پائولو گوئررو)
۲,۴۱۲
گل اول پرو به استرالیا(آندره کاریو)
گل اول پرو به استرالیا(آندره کاریو)
۲,۱۹۱
گل دوم اسپانیا به مراکش (ایاگو آسپاس)
گل دوم اسپانیا به مراکش (ایاگو آسپاس)
۷,۹۰۳
گل دوم مراکش به اسپانیا (یوسف النصیری)
گل دوم مراکش به اسپانیا (یوسف النصیری)
۴,۲۸۳
گل اول اسپانیا به مراکش (ایسکو)
گل اول اسپانیا به مراکش (ایسکو)
۶,۸۱۲
گل اول مراکش به اسپانیا (خالد بوطیب)
گل اول مراکش به اسپانیا (خالد بوطیب)
۴,۶۱۵
گل دوم عربستان به مصر (سالم الدوساری)
گل دوم عربستان به مصر (سالم الدوساری)
۸,۴۲۵
گل اول عربستان به مصر (سلمان الفرج - پنالتی)
گل اول عربستان به مصر (سلمان الفرج - پنالتی)
۳,۰۵۴
پنالتی از دست رفته عربستان مقابل مصر
پنالتی از دست رفته عربستان مقابل مصر
۲,۹۱۹