قهرماني اروپا اسپانيا ۲۰۱۸ / اينتر مووي استار - بارسلونا

6,652

شبکه ورزش
18 خرداد ماه 1397
04:51
سری آ ایتالیا ، پسارو - ساپونه
سری آ ایتالیا ، پسارو - ساپونه
۸۳۱
فوتسال - مس سونگون‌ و گیتی‌پسند
فوتسال - مس سونگون‌ و گیتی‌پسند
1,624
مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال ، مس سونگون - گیتی پسند
مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال ، مس سونگون - گیتی پسند
4,128
فوتسال سری آ باشگاه های ایتالیا ۲۰۲۰
فوتسال سری آ باشگاه های ایتالیا ۲۰۲۰
1,152
دیدار نهایی لیگ برتر فوتسال
دیدار نهایی لیگ برتر فوتسال
4,048
فینال باشگاه های اروپا ۲۰۱۹ - غیرت و اسپورتینگ
فینال باشگاه های اروپا ۲۰۱۹ - غیرت و اسپورتینگ
1,844
لیگ قهرمانان فوتسال اروپا - روسیه ۲۰۲۰ - تیومن و آیات
لیگ قهرمانان فوتسال اروپا - روسیه ۲۰۲۰ - تیومن و آیات
1,469
دیدار نهایی فوتسال قهرمانی باشگاه های اروپا ۲۰۱۹ ، اسپورتینگ لیسبون پرتغال - غیرت قزاقستان
دیدار نهایی فوتسال قهرمانی باشگاه های اروپا ۲۰۱۹ ، اسپورتینگ لیسبون پرتغال - غیرت قزاقستان
12,795
فرش آرا مشهد - سن ایچ ساوه
فرش آرا مشهد - سن ایچ ساوه
6,495
مس سونگون - ملی حفاری ( نیمه اول )
مس سونگون - ملی حفاری ( نیمه اول )
3,417
لیگ برتر ، سوهان محمد سیما قم - گیتی پسند اصفهان
لیگ برتر ، سوهان محمد سیما قم - گیتی پسند اصفهان
2,520
لیگ برتر ، فرش آرا مشهد - گیتی پسند اصفهان
لیگ برتر ، فرش آرا مشهد - گیتی پسند اصفهان
1,542
لیگ برتر ، گیتی پسند اصفهان - سن ایچ ساوه
لیگ برتر ، گیتی پسند اصفهان - سن ایچ ساوه
1,597
سوهان محمد سيما قم - حفاری اهواز
سوهان محمد سيما قم - حفاری اهواز
1,013
لیگ برتر فوتسال
لیگ برتر فوتسال
1,068
هفته ۲۱ لیگ برتر ( شهروندساری - گیتی پسند )
هفته ۲۱ لیگ برتر ( شهروندساری - گیتی پسند )
2,033
فوتسال دوستانه
فوتسال دوستانه
3,792
دوستانه ( ایران - بلاروس )
دوستانه ( ایران - بلاروس )
4,476
لیگ برتر فوتسال
لیگ برتر فوتسال
2,352
دیدار خیرخواهانه - (ياريگران ورزش - شهيد مدافع حرم موسی رجبی)
دیدار خیرخواهانه - (ياريگران ورزش - شهيد مدافع حرم موسی رجبی)
2,207
هفته ۱۸ لیگ برتر فوتسال
هفته ۱۸ لیگ برتر فوتسال
3,670
انتخابی جام ملت های آسیا ۲۰۲۰ - ایران - ترکمنستان
انتخابی جام ملت های آسیا ۲۰۲۰ - ایران - ترکمنستان
6,043
دیدار دوستانه ، منتخب تیم ملی پیشکسوتان - چوار ۶۵ ایلام
دیدار دوستانه ، منتخب تیم ملی پیشکسوتان - چوار ۶۵ ایلام
4,167
فرش آرا مشهد - اهورا بهبهان
فرش آرا مشهد - اهورا بهبهان
3,161
هفته سیزدهم لیگ برتر ، شهروند ساری - سوهان محمد سیما قم
هفته سیزدهم لیگ برتر ، شهروند ساری - سوهان محمد سیما قم
3,324
هفته دوازدهم لیگ برتر ، گیتی پسند اصفهان - فرش آرا مشهد
هفته دوازدهم لیگ برتر ، گیتی پسند اصفهان - فرش آرا مشهد
2,908
هفته یازدهم لیگ برتر ، هایپر شهر شاهین شهر - مقاومت البرز
هفته یازدهم لیگ برتر ، هایپر شهر شاهین شهر - مقاومت البرز
2,179
گیتی پسند اصفهان - ستارگان ورامین
گیتی پسند اصفهان - ستارگان ورامین
2,405
هفته نهم لیگ برتر ، فرش آرا مشهد - مقاومت البرز
هفته نهم لیگ برتر ، فرش آرا مشهد - مقاومت البرز
2,861
هفته هشتم لیگ برتر ، مقاومت البرز - سن ایچ ساوه
هفته هشتم لیگ برتر ، مقاومت البرز - سن ایچ ساوه
3,063