بهشت همین نزدیکی هاست

2,379

شبکه ۵
15 خرداد ماه 1397
09:47
بازتاب
بازتاب
1,514
گره بر باد
گره بر باد
2,266
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
1,955
در سراشیبی
در سراشیبی
1,625
آخرین قدر
آخرین قدر
3,904
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,296
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,292
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,444
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,597
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,019
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,841
خواب صادق
خواب صادق
۶۵۴
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۶۳۵
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۴۸۸
گره بر باد
گره بر باد
۵۳۱
گره بر باد
گره بر باد
1,332
سایه ها
سایه ها
۷۶۸
سایه ها
سایه ها
۳۹۴
دست شیطان
دست شیطان
۹۳۴
باغ انار
باغ انار
۷۸۵
سقوط
سقوط
1,301
ثلث شب
ثلث شب
1,172
با خیال آسوده
با خیال آسوده
۹۷۰
مکافات
مکافات
1,512
راز
راز
۹۹۴
توبه
توبه
۹۶۰
جبران
جبران
۸۳۲
نذر
نذر
۹۳۳
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
۸۵۱
رویای تلخ
رویای تلخ
۶۳۲
رویای تلخ
رویای تلخ
1,061
سقوط
سقوط
۵۹۳
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۴۷۵
همیشه داماد
همیشه داماد
16,469
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,600
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,180
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,324
تدبیر
تدبیر
2,032
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,462
بی قراری
بی قراری
3,099
گره بر باد
گره بر باد
2,162
پاپوش
پاپوش
2,709
شب شکار
شب شکار
3,729
دونده
دونده
1,928
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,579
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,472
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,515
آخر خط
آخر خط
2,103
بازتاب
بازتاب
2,885
بازیگر
بازیگر
2,614
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,466
برج جهان
برج جهان
1,964
حقیقت
حقیقت
2,497
در تاریکی
در تاریکی
2,234
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,203
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,232
درنگ
درنگ
1,929
برج جهان
برج جهان
1,264
توبه
توبه
1,576
راز
راز
3,855
تسویه حساب
تسویه حساب
5,473
پژواک
پژواک
3,343
محدوده خطر
محدوده خطر
2,737
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,699
بر بال باد
بر بال باد
3,271
تیغ کهنه
تیغ کهنه
3,754
شلیک به خود
شلیک به خود
2,481
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,091
کسی بین ما
کسی بین ما
1,942
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,598
نذر
نذر
1,918
حاجت
حاجت
2,205
سقوط آزاد
سقوط آزاد
4,944
خواب گران
خواب گران
1,590
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,694
در کنار هم
در کنار هم
2,047
گوشی همراه
گوشی همراه
2,293
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,221
طعم زندگی
طعم زندگی
1,767
رهایی
رهایی
2,418
فریب
فریب
6,728
با من باش
با من باش
2,635
قلب مهربان
قلب مهربان
1,997
در میان جمع
در میان جمع
1,453
بهای ماندن
بهای ماندن
2,060
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,205
میزان
میزان
2,002
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,617
پیله
پیله
2,461
برگ آخر
برگ آخر
2,571
عاشق
عاشق
5,344
بزرگراه
بزرگراه
1,402
در برابر چشم
در برابر چشم
2,310
در میان جمع
در میان جمع
1,694
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,466
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,482
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,373
برگ آخر
برگ آخر
2,045
بزرگراه
بزرگراه
1,572
پاپوش
پاپوش
3,579
ثلث شب
ثلث شب
3,660
شب شکار
شب شکار
2,744
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,232
سقوط
سقوط
2,629
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
2,906
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
5,889
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
1,991
تدبیر
تدبیر
1,556
حلالم کن
حلالم کن
2,170
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,612
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,339
سکوت
سکوت
2,211
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,667
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
2,970
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,290
گودال
گودال
2,091
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,146
حاجت
حاجت
2,659
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,544
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,471
قلب شکسته
قلب شکسته
2,470
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,342
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,335
مقصر
مقصر
1,534
قلب شکسته
قلب شکسته
2,687
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,126
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,170
گودال
گودال
1,698
حلالم کن
حلالم کن
1,821
در میان جمع
در میان جمع
2,639
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,886
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,852
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,842
به آهستگی
به آهستگی
3,929
انعکاس
انعکاس
1,860
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,989
انعکاس
انعکاس
1,203
باغ انار
باغ انار
1,957
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,412
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,828
حلوای نقد
حلوای نقد
3,299
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,041
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
3,992
آخرخط
آخرخط
4,919
نقطه صفر
نقطه صفر
2,707
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,111
هنوز هستم
هنوز هستم
4,746
ندارها
ندارها
4,672
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,556
بار کج
بار کج
3,478
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,337
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
3,506
بومرنگ
بومرنگ
5,257
بازی
بازی
5,783
برداشت دوم
برداشت دوم
3,115
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,209
بهترین راه
بهترین راه
4,040
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,380
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,184
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,214
داستان واقعی
داستان واقعی
4,652
تنهایی
تنهایی
2,761
دعوت
دعوت
2,476
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,563
یک اشتباه
یک اشتباه
4,879
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,916
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
2,804
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,570
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,022
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,252
ندارها
ندارها
4,287
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
5,865
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,492
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,178
یک اشتباه
یک اشتباه
4,752
در میان جمع
در میان جمع
3,128
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,882
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,213
مکث
مکث
4,591
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,876
انعکاس
انعکاس
2,340
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,362
آخر خط
آخر خط
4,944
خواب صادق
خواب صادق
2,389
بهای ماندن
بهای ماندن
4,060
حاج خانم
حاج خانم
5,310
حاجت
حاجت
5,470
غفلت
غفلت
5,760
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
5,933
حاجت
حاجت
4,297
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,563
عاشق
عاشق
26,718
مسافر مفلس
مسافر مفلس
3,864
پیک عروس
پیک عروس
7,321
مکافات
مکافات
6,806
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,171
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,755
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
1,796
دروغ
دروغ
1,968
بهترین راه
بهترین راه
1,255
سرانجام
سرانجام
4,112
جبران
جبران
3,623
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,102
بعد از تو
بعد از تو
1,738
نظرکرده
نظرکرده
2,347
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,541
کلاف محبت
کلاف محبت
2,751
خواب صادق
خواب صادق
1,563
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
4,537
جبران
جبران
2,744
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,466
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
3,678
فقط چند روز
فقط چند روز
2,633
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
1,988
بی قراری
بی قراری
1,796
تدبیر
تدبیر
2,478
دور باطل
دور باطل
3,594
حاجت
حاجت
4,023
سوگند
سوگند
3,118
بعد از تو
بعد از تو
5,500
آخرین پل
آخرین پل
3,433
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,250
سربازی
سربازی
4,653
در سراشیبی
در سراشیبی
3,668
نظر کرده
نظر کرده
2,643
سایه ها
سایه ها
2,087
بی قراری
بی قراری
5,692
بار کج
بار کج
5,604
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,280
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,393
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
5,859
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,017
سقوط
سقوط
4,134
در سراشیبی
در سراشیبی
2,253
گره بر باد
گره بر باد
2,076
بعد از تو
بعد از تو
5,349
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
2,793