شوت زیبای مهدی ترابی و واکنش تماشایی دروازه بان ازبکستان

۱۱,۲۹۰

گل تساوی ایران به کره(گل به خودی)
گل تساوی ایران به کره(گل به خودی)
۳۱,۵۴۳
گل اول کره به ایران(هوانگ)
گل اول کره به ایران(هوانگ)
۲۲,۰۱۹
کره جنوبی - ایران
کره جنوبی - ایران
۱۸,۷۵۴
گل پنجم ایران به سوریه (الهیار صیادمنش)
گل پنجم ایران به سوریه (الهیار صیادمنش)
۳۵,۴۶۴
گل چهارم ایران به سوریه (هتریک مهدی طارمی)
گل چهارم ایران به سوریه (هتریک مهدی طارمی)
۳۳,۱۵۷
گل سوم ایران به سوریه (دبل مهدی طارمی)
گل سوم ایران به سوریه (دبل مهدی طارمی)
۳۱,۸۵۱
گل دوم ایران به سوریه (مهدی طارمی)
گل دوم ایران به سوریه (مهدی طارمی)
۳۶,۵۷۷
گل اول ایران به سوریه (علیرضا جهانبخش)
گل اول ایران به سوریه (علیرضا جهانبخش)
۳۴,۶۷۸
ایران - سوریه
ایران - سوریه
۲۱,۴۹۳
ایران-ونزوئلا
ایران-ونزوئلا
۸,۰۱۴
گل ایران به ترینیداد (کریم انصاری‌فرد)
گل ایران به ترینیداد (کریم انصاری‌فرد)
۱۸,۳۶۶
پنالتی از‌دست‌رفته ایران توسط کریم انصاری‌فرد
پنالتی از‌دست‌رفته ایران توسط کریم انصاری‌فرد
۱۶,۶۶۲
ایران - ترینیداد و توباگو
ایران - ترینیداد و توباگو
۴,۰۶۳
گل دوم ایران به بولیوی (مهدی ترابی)
گل دوم ایران به بولیوی (مهدی ترابی)
۱۰,۱۸۱
تشویق سیدجلال در آزادی پس از گل بولیوی
تشویق سیدجلال در آزادی پس از گل بولیوی
۸,۰۲۰
گل بولیوی به ایران (هنری واکا)
گل بولیوی به ایران (هنری واکا)
۵,۷۶۳
یک نگاه متفاوت به کشور بولیوی
یک نگاه متفاوت به کشور بولیوی
۳,۹۸۴
ایران - بولیوی
ایران - بولیوی
۴,۸۲۷
تک گل ایران به ازبکستان (مهدی ترابی)
تک گل ایران به ازبکستان (مهدی ترابی)
۱۴,۱۹۳
ایران - ازبکستان؛ تکراری همیشگی
ایران - ازبکستان؛ تکراری همیشگی
۷,۷۷۸
ازبکستان - ایران
ازبکستان - ایران
۸,۲۵۲
گل اول ایران مقابل ترکیه (اشکان دژاگه - پنالتی)
گل اول ایران مقابل ترکیه (اشکان دژاگه - پنالتی)
۲۱,۵۶۶
گل دوم ترکیه مقابل ایران (جنک توسون)
گل دوم ترکیه مقابل ایران (جنک توسون)
۱۷,۴۹۸
گل اول ترکیه مقابل ایران (جنک توسون)
گل اول ترکیه مقابل ایران (جنک توسون)
۱۳,۵۲۳
ترکیه ۲-۱ ایران
ترکیه ۲-۱ ایران
۱۳,۸۳۸
مراسم نمادین بدرقه تیم ملی ایران برای بازی های جام جهانی در استادیوم آزادی
مراسم نمادین بدرقه تیم ملی ایران برای بازی های جام جهانی در استادیوم آزادی
۵,۰۳۷
واکنش های زیبای دروازه بان ازبکستان مقابل حمله ایران
واکنش های زیبای دروازه بان ازبکستان مقابل حمله ایران
۸,۳۹۷
موقعیت گلزنی برای ایران مقابل ازبکستان(قلی زاده)
موقعیت گلزنی برای ایران مقابل ازبکستان(قلی زاده)
۷,۴۷۳
موقعیت گلزنی برای ازبکستان و دفع توپ زیبای علی قلی زاده
موقعیت گلزنی برای ازبکستان و دفع توپ زیبای علی قلی زاده
۵,۸۷۴