موقعیت گلزنی برای ایران مقابل ازبکستان(قلی زاده)

۷,۴۸۴

گل تساوی ایران به کره(گل به خودی)
گل تساوی ایران به کره(گل به خودی)
۳۱,۵۶۵
گل اول کره به ایران(هوانگ)
گل اول کره به ایران(هوانگ)
۲۲,۰۴۰
کره جنوبی - ایران
کره جنوبی - ایران
۱۸,۷۶۶
گل پنجم ایران به سوریه (الهیار صیادمنش)
گل پنجم ایران به سوریه (الهیار صیادمنش)
۳۵,۴۸۲
گل چهارم ایران به سوریه (هتریک مهدی طارمی)
گل چهارم ایران به سوریه (هتریک مهدی طارمی)
۳۳,۱۷۱
گل سوم ایران به سوریه (دبل مهدی طارمی)
گل سوم ایران به سوریه (دبل مهدی طارمی)
۳۱,۸۶۴
گل دوم ایران به سوریه (مهدی طارمی)
گل دوم ایران به سوریه (مهدی طارمی)
۳۶,۵۹۴
گل اول ایران به سوریه (علیرضا جهانبخش)
گل اول ایران به سوریه (علیرضا جهانبخش)
۳۴,۶۹۳
ایران - سوریه
ایران - سوریه
۲۱,۵۱۹
ایران-ونزوئلا
ایران-ونزوئلا
۸,۰۳۰
گل ایران به ترینیداد (کریم انصاری‌فرد)
گل ایران به ترینیداد (کریم انصاری‌فرد)
۱۸,۳۸۰
پنالتی از‌دست‌رفته ایران توسط کریم انصاری‌فرد
پنالتی از‌دست‌رفته ایران توسط کریم انصاری‌فرد
۱۶,۶۷۳
ایران - ترینیداد و توباگو
ایران - ترینیداد و توباگو
۴,۰۷۸
گل دوم ایران به بولیوی (مهدی ترابی)
گل دوم ایران به بولیوی (مهدی ترابی)
۱۰,۱۹۴
تشویق سیدجلال در آزادی پس از گل بولیوی
تشویق سیدجلال در آزادی پس از گل بولیوی
۸,۰۳۳
گل بولیوی به ایران (هنری واکا)
گل بولیوی به ایران (هنری واکا)
۵,۷۷۲
یک نگاه متفاوت به کشور بولیوی
یک نگاه متفاوت به کشور بولیوی
۳,۹۹۲
ایران - بولیوی
ایران - بولیوی
۴,۸۳۹
تک گل ایران به ازبکستان (مهدی ترابی)
تک گل ایران به ازبکستان (مهدی ترابی)
۱۴,۲۰۹
ایران - ازبکستان؛ تکراری همیشگی
ایران - ازبکستان؛ تکراری همیشگی
۷,۷۸۸
ازبکستان - ایران
ازبکستان - ایران
۸,۲۶۲
گل اول ایران مقابل ترکیه (اشکان دژاگه - پنالتی)
گل اول ایران مقابل ترکیه (اشکان دژاگه - پنالتی)
۲۱,۵۸۳
گل دوم ترکیه مقابل ایران (جنک توسون)
گل دوم ترکیه مقابل ایران (جنک توسون)
۱۷,۵۱۲
گل اول ترکیه مقابل ایران (جنک توسون)
گل اول ترکیه مقابل ایران (جنک توسون)
۱۳,۵۳۷
ترکیه ۲-۱ ایران
ترکیه ۲-۱ ایران
۱۳,۸۶۶
مراسم نمادین بدرقه تیم ملی ایران برای بازی های جام جهانی در استادیوم آزادی
مراسم نمادین بدرقه تیم ملی ایران برای بازی های جام جهانی در استادیوم آزادی
۵,۰۴۶
شوت زیبای مهدی ترابی و واکنش تماشایی دروازه بان ازبکستان
شوت زیبای مهدی ترابی و واکنش تماشایی دروازه بان ازبکستان
۱۱,۳۰۴
واکنش های زیبای دروازه بان ازبکستان مقابل حمله ایران
واکنش های زیبای دروازه بان ازبکستان مقابل حمله ایران
۸,۴۰۹
موقعیت گلزنی برای ازبکستان و دفع توپ زیبای علی قلی زاده
موقعیت گلزنی برای ازبکستان و دفع توپ زیبای علی قلی زاده
۵,۸۸۴