گل تراکتورسازی مقابل فولاد خوزستان(احسان پهلوان)


شبکه شما
7 اردیبهشت ماه 1397
18:36
استقلال - سپیدرود
استقلال - سپیدرود
3,520
فولاد خوزستان - تراکتورسازی
فولاد خوزستان - تراکتورسازی
1,983
گل سپیدرود رشت مقابل تراکتورسازی (محمد غلامی)
گل سپیدرود رشت مقابل تراکتورسازی (محمد غلامی)
3,498
سپیدرود رشت - تراکتورسازی
سپیدرود رشت - تراکتورسازی
1,924
گل زیبای پیکان مقابل تراکتورسازی (مهدی مومنی)
گل زیبای پیکان مقابل تراکتورسازی (مهدی مومنی)
3,512
تراکتورسازی - پیکان
تراکتورسازی - پیکان
1,637
گل اول ذوب آهن مقابل استقلال خوزستان (محمدرضا عباسی)
گل اول ذوب آهن مقابل استقلال خوزستان (محمدرضا عباسی)
5,579
گل دوم ذوب آهن مقابل استقلال خوزستان (مرتضی تبریزی)
گل دوم ذوب آهن مقابل استقلال خوزستان (مرتضی تبریزی)
5,184
استقلال خوزستان - ذوب آهن
استقلال خوزستان - ذوب آهن
3,612
گل استقلال خوزستان مقابل پارس جنوبی جم (اسماعیل شریفات)
گل استقلال خوزستان مقابل پارس جنوبی جم (اسماعیل شریفات)
2,171
صحنه عجیب در بازی پارس جنوبی جم - استقلال خوزستان
صحنه عجیب در بازی پارس جنوبی جم - استقلال خوزستان
3,790
گل پارس جنوبی جم مقابل استقلال خوزستان (حسین پور امینی)
گل پارس جنوبی جم مقابل استقلال خوزستان (حسین پور امینی)
2,654
پارس جنوبی جم - استقلال خوزستان
پارس جنوبی جم - استقلال خوزستان
1,482
گل اول گسترش فولاد مقابل پارس جنوبی جم (پیمان بابایی)
گل اول گسترش فولاد مقابل پارس جنوبی جم (پیمان بابایی)
1,788
گل دوم گسترش فولاد مقابل پارس جنوبی جم (سید احمد موسوی)
گل دوم گسترش فولاد مقابل پارس جنوبی جم (سید احمد موسوی)
5,217
پارس جنوبی جم - گسترش فولاد تبریز
پارس جنوبی جم - گسترش فولاد تبریز
1,496
گل نفت آبادان مقابل استقلال خوزستان (حسین بغلانی)
گل نفت آبادان مقابل استقلال خوزستان (حسین بغلانی)
2,592
استقلال خوزستان - نفت آبادان
استقلال خوزستان - نفت آبادان
1,642
گل سایپا مقابل گسترش فولاد (حامد شیری)
گل سایپا مقابل گسترش فولاد (حامد شیری)
1,643
گل سوم گسترش فولاد مقابل سایپا (سامان نریمان جهان)
گل سوم گسترش فولاد مقابل سایپا (سامان نریمان جهان)
2,010
گل دوم گسترش فولاد مقابل سایپا(سامان نریمان جهان)
گل دوم گسترش فولاد مقابل سایپا(سامان نریمان جهان)
1,694
گل اول گسترش فولاد مقابل سایپا (سامان نریمان جهان)
گل اول گسترش فولاد مقابل سایپا (سامان نریمان جهان)
1,931
گسترش فولاد - سایپا
گسترش فولاد - سایپا
1,778
گل فولاد خوزستان مقابل ذوب آهن (علی اصغر عاشوری)
گل فولاد خوزستان مقابل ذوب آهن (علی اصغر عاشوری)
2,021
ذوب آهن - فولاد
ذوب آهن - فولاد
1,470
گل فولاد خوزستان مقابل پارس جنوبی جم( فرشاد جانفزا)
گل فولاد خوزستان مقابل پارس جنوبی جم( فرشاد جانفزا)
3,062
فولاد - پارس جنوبی جم
فولاد - پارس جنوبی جم
1,318
گل دوم ذوب آهن مقابل سپیدرود رشت(دانیال اسماعیلی فر)
گل دوم ذوب آهن مقابل سپیدرود رشت(دانیال اسماعیلی فر)
1,933
گل زیبای سپید رود رشت مقابل ذوب آهن(میثم فردوسی)
گل زیبای سپید رود رشت مقابل ذوب آهن(میثم فردوسی)
2,142