گل نفت آبادان مقابل تراکتورسازی(آگوستو سزار)

1,429

شبکه سهند
2 اردیبهشت ماه 1397
18:41
گسترش فولاد - پدیده
گسترش فولاد - پدیده
1,358
گل تراکتورسازی مقابل نفت آبادان(دانیال اسماعیلی فر)
گل تراکتورسازی مقابل نفت آبادان(دانیال اسماعیلی فر)
2,194
تراکتورسازی - نفت آبادان
تراکتورسازی - نفت آبادان
1,350
گل سپاهان مقابل تراکتورسازی (مهدی شریفی)
گل سپاهان مقابل تراکتورسازی (مهدی شریفی)
3,292
گل زیبای تراکتورسازی مقابل سپاهان (دانیال اسماعیلی فر)
گل زیبای تراکتورسازی مقابل سپاهان (دانیال اسماعیلی فر)
3,037
تراکتورسازی - سپاهان
تراکتورسازی - سپاهان
2,424
ذوب آهن - تراکتورسازی
ذوب آهن - تراکتورسازی
3,000
گسترش فولاد  - نفت آبادان
گسترش فولاد - نفت آبادان
1,198
گل زیبای تراکتورسازی مقابل پارس جنوبی جم (احسان پهلوان)
گل زیبای تراکتورسازی مقابل پارس جنوبی جم (احسان پهلوان)
3,447
سوپرگل پارس جنوبی جم مقابل تراکتورسازی (امید سینگ)
سوپرگل پارس جنوبی جم مقابل تراکتورسازی (امید سینگ)
5,173
پارس جنوبی جم - تراکتورسازی
پارس جنوبی جم - تراکتورسازی
۹۲۵
گل سوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مرتضی آقاخان)
گل سوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مرتضی آقاخان)
2,441
گل دوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مهدی مومنی)
گل دوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مهدی مومنی)
1,108
گل اول پیکان مقابل گسترش فولاد (ماهان رحمانی)
گل اول پیکان مقابل گسترش فولاد (ماهان رحمانی)
1,194
گسترش فولاد - پیکان
گسترش فولاد - پیکان
۸۳۹
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده (احسان پهلوان)
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده (احسان پهلوان)
2,354
گل اول و زیبای تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی مهدی پور)
گل اول و زیبای تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی مهدی پور)
2,973
گسترش فولاد - سیاه جامگان
گسترش فولاد - سیاه جامگان
2,659
سیاه جامگان - تراکتورسازی
سیاه جامگان - تراکتورسازی
1,386
گل گسترش فولاد مقابل فولاد خوزستان (پیمان بابایی)
گل گسترش فولاد مقابل فولاد خوزستان (پیمان بابایی)
2,063
گل فولاد خوزستان مقابل گسترش فولاد (حسن بیت سعید)
گل فولاد خوزستان مقابل گسترش فولاد (حسن بیت سعید)
2,262
گسترش فولاد - فولاد خوزستان
گسترش فولاد - فولاد خوزستان
۸۶۳
گل دوم نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
گل دوم نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
2,839
گل اول نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
گل اول نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
2,449
نفت تهران - تراکتورسازی
نفت تهران - تراکتورسازی
1,737
گسترش فولاد - ذوب آهن
گسترش فولاد - ذوب آهن
۸۸۵
پارس جنوبی - گسترش فولاد تبریز
پارس جنوبی - گسترش فولاد تبریز
۷۰۴
تراکتور سازی - استقلال خوزستان
تراکتور سازی - استقلال خوزستان
1,462
گل دوم گسترش فولاد مقابل پدیده (پیمان بابایی)
گل دوم گسترش فولاد مقابل پدیده (پیمان بابایی)
3,186