گل سپاهان مقابل تراکتورسازی (مهدی شریفی)

3,312

شبکه سهند
18 فروردین ماه 1397
19:34
گسترش فولاد - پدیده
گسترش فولاد - پدیده
1,392
گل تراکتورسازی مقابل نفت آبادان(دانیال اسماعیلی فر)
گل تراکتورسازی مقابل نفت آبادان(دانیال اسماعیلی فر)
2,230
گل نفت آبادان مقابل تراکتورسازی(آگوستو سزار)
گل نفت آبادان مقابل تراکتورسازی(آگوستو سزار)
1,463
تراکتورسازی - نفت آبادان
تراکتورسازی - نفت آبادان
1,380
گل زیبای تراکتورسازی مقابل سپاهان (دانیال اسماعیلی فر)
گل زیبای تراکتورسازی مقابل سپاهان (دانیال اسماعیلی فر)
3,059
تراکتورسازی - سپاهان
تراکتورسازی - سپاهان
2,454
ذوب آهن - تراکتورسازی
ذوب آهن - تراکتورسازی
3,038
گسترش فولاد  - نفت آبادان
گسترش فولاد - نفت آبادان
1,208
گل زیبای تراکتورسازی مقابل پارس جنوبی جم (احسان پهلوان)
گل زیبای تراکتورسازی مقابل پارس جنوبی جم (احسان پهلوان)
3,485
سوپرگل پارس جنوبی جم مقابل تراکتورسازی (امید سینگ)
سوپرگل پارس جنوبی جم مقابل تراکتورسازی (امید سینگ)
5,208
پارس جنوبی جم - تراکتورسازی
پارس جنوبی جم - تراکتورسازی
۹۵۳
گل سوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مرتضی آقاخان)
گل سوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مرتضی آقاخان)
2,455
گل دوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مهدی مومنی)
گل دوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مهدی مومنی)
1,120
گل اول پیکان مقابل گسترش فولاد (ماهان رحمانی)
گل اول پیکان مقابل گسترش فولاد (ماهان رحمانی)
1,206
گسترش فولاد - پیکان
گسترش فولاد - پیکان
۸۵۱
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده (احسان پهلوان)
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده (احسان پهلوان)
2,354
گل اول و زیبای تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی مهدی پور)
گل اول و زیبای تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی مهدی پور)
2,973
گسترش فولاد - سیاه جامگان
گسترش فولاد - سیاه جامگان
2,674
سیاه جامگان - تراکتورسازی
سیاه جامگان - تراکتورسازی
1,415
گل گسترش فولاد مقابل فولاد خوزستان (پیمان بابایی)
گل گسترش فولاد مقابل فولاد خوزستان (پیمان بابایی)
2,105
گل فولاد خوزستان مقابل گسترش فولاد (حسن بیت سعید)
گل فولاد خوزستان مقابل گسترش فولاد (حسن بیت سعید)
2,273
گسترش فولاد - فولاد خوزستان
گسترش فولاد - فولاد خوزستان
۸۷۹
گل دوم نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
گل دوم نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
2,890
گل اول نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
گل اول نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
2,475
نفت تهران - تراکتورسازی
نفت تهران - تراکتورسازی
1,752
گسترش فولاد - ذوب آهن
گسترش فولاد - ذوب آهن
۹۱۶
پارس جنوبی - گسترش فولاد تبریز
پارس جنوبی - گسترش فولاد تبریز
۷۲۱
تراکتور سازی - استقلال خوزستان
تراکتور سازی - استقلال خوزستان
1,494
گل دوم گسترش فولاد مقابل پدیده (پیمان بابایی)
گل دوم گسترش فولاد مقابل پدیده (پیمان بابایی)
3,457