نظر بازیگران و کارگردانان درباره گوهر خیراندیش


شبکه اصفهان
17 فروردین ماه 1397
12:45
جمشید مشایخی مهمان زنده رود
جمشید مشایخی مهمان زنده رود
4,608
گلچین -۲۷ اسفند ۱۳۹۷
گلچین -۲۷ اسفند ۱۳۹۷
2,382
گلچین زنده رود
گلچین زنده رود
1,765
گلچین -۲۴ اسفند ۱۳۹۷
گلچین -۲۴ اسفند ۱۳۹۷
1,675
رادیو زنده رود-بخش ۳
رادیو زنده رود-بخش ۳
1,535
رادیو زنده رود - بخش ۲
رادیو زنده رود - بخش ۲
1,480
۲۴ اسفند ۱۳۹۷-بخش ۲
۲۴ اسفند ۱۳۹۷-بخش ۲
1,113
گزارش کودکان کار
گزارش کودکان کار
785
بخش دوم گفتگو با رضا صادقی
بخش دوم گفتگو با رضا صادقی
1,583
موزیک ویدیو رضا صادقی به نام همه چی خوبه
موزیک ویدیو رضا صادقی به نام همه چی خوبه
1,051
گفتگو با رضا صادقی-خواننده
گفتگو با رضا صادقی-خواننده
1,254
موزیک ویدیو رضا صادقی به نام نفس
موزیک ویدیو رضا صادقی به نام نفس
1,038
گفتگو با رفیعی-مدیر فروشگاههای رفاه اصفهان
گفتگو با رفیعی-مدیر فروشگاههای رفاه اصفهان
1,172
رادیو زنده رود-بخش ۱
رادیو زنده رود-بخش ۱
993
تیترهای منتخب هفته -۲۴ اسفند ۱۳۹۷
تیترهای منتخب هفته -۲۴ اسفند ۱۳۹۷
844
۲۴ اسفند ۱۳۹۷
۲۴ اسفند ۱۳۹۷
1,077
گلچین - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
گلچین - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
1,058
گلچین
گلچین
1,192
گلچین
گلچین
950
رادیو زنده رود - بخش ۳
رادیو زنده رود - بخش ۳
1,098
تیترهای منتخب هفته - ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
تیترهای منتخب هفته - ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
866
موزیک ویدیو حامد طاها به نام با تو
موزیک ویدیو حامد طاها به نام با تو
1,069
گفتگو با فقیهه سلطانی-بخش ۲
گفتگو با فقیهه سلطانی-بخش ۲
1,584
۱۷ اسفند ۱۳۹۷-بخش ۲
۱۷ اسفند ۱۳۹۷-بخش ۲
1,134
گفتگوی اختصاصی با جلال امیدیان -مربی سپاهان
گفتگوی اختصاصی با جلال امیدیان -مربی سپاهان
2,073
موزیک ویدیو حامد طاها به نام هم خونه
موزیک ویدیو حامد طاها به نام هم خونه
1,141
رادیو زنده رود - بخش ۲
رادیو زنده رود - بخش ۲
1,022
فقیه سلطانی و همسرش جلال امیدیان مهمانان زنده رود
فقیه سلطانی و همسرش جلال امیدیان مهمانان زنده رود
2,203
گفتگو با حامد طاها خواننده امروز زنده رود
گفتگو با حامد طاها خواننده امروز زنده رود
1,307
رادیو زنده رود-بخش ۱
رادیو زنده رود-بخش ۱
890