سخنرانی دکتر احسانی -دبیر جشنواره

۳۴۷

شبکه ۳
۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۶
۲۰:۱۱
جایزه بهترین تیتراژ سریال تلویزیونی از نگاه مخاطبان-هشت و نیم دقیقه
جایزه بهترین تیتراژ سریال تلویزیونی از نگاه مخاطبان-هشت و نیم دقیقه
۳,۶۹۳
انتخاب بهترین تیتراژ از نگاه مردم
انتخاب بهترین تیتراژ از نگاه مردم
۴,۱۵۵
سریال پایتخت ۴-بهترین سریال از دید مردم
سریال پایتخت ۴-بهترین سریال از دید مردم
۳,۷۷۰
معرفی بهترین سریال از دید مردم
معرفی بهترین سریال از دید مردم
۲,۰۶۳
جایزه بهترین نویسندگی-سروش صحت
جایزه بهترین نویسندگی-سروش صحت
۱,۱۱۸
جایزه بهترین بازیگر زن-بهناز جعفری
جایزه بهترین بازیگر زن-بهناز جعفری
۲,۷۶۰
معرفی نامزدهای بهترین بازیگر زن
معرفی نامزدهای بهترین بازیگر زن
۳,۱۱۲
جایزه بهترین بازیگر مرد-فرهاد آئیش
جایزه بهترین بازیگر مرد-فرهاد آئیش
۱,۴۲۶
معرفی نامزدهای بهترین بازیگر مرد
معرفی نامزدهای بهترین بازیگر مرد
۱,۵۹۷
جایزه بهترین نویسنده سریال
جایزه بهترین نویسنده سریال
۸۶۴
جایزه بهترین کارگردان سریال
جایزه بهترین کارگردان سریال
۱,۲۹۰
جایزه بهترین تهیه کننده سریال
جایزه بهترین تهیه کننده سریال
۷۵۷
تقدیر از اسماعیل شنگله
تقدیر از اسماعیل شنگله
۱,۰۷۶
جایزه ویژه بخش مستند
جایزه ویژه بخش مستند
۶۳۲
جایزه بهترین مستند تلویزیونی
جایزه بهترین مستند تلویزیونی
۵۵۹
جایزه بهترین فیلم مستند
جایزه بهترین فیلم مستند
۵۲۱
جایزه بهترین کارگردانی مستند
جایزه بهترین کارگردانی مستند
۵۳۹
جایزه بهترین پژوهش مستند
جایزه بهترین پژوهش مستند
۵۹۴
موزیک ویدیو محمد معتمدی به نام کویر
موزیک ویدیو محمد معتمدی به نام کویر
۲,۲۰۱
تقدیر ویژه از سید وحید مرتضوی -علوم قرآنی
تقدیر ویژه از سید وحید مرتضوی -علوم قرآنی
۹۹۷
جایزه برترین طراحی صحنه و دکور
جایزه برترین طراحی صحنه و دکور
۶۹۳
جایزه برترین اجرا
جایزه برترین اجرا
۱,۱۲۱
جایزه بهترین کارگردان مسابقه استودیویی
جایزه بهترین کارگردان مسابقه استودیویی
۴۶۱
بهترین مسابقه استودیویی
بهترین مسابقه استودیویی
۵۵۹
بهترین کارگردانی مسابقه میدانی
بهترین کارگردانی مسابقه میدانی
۳۹۴
بهترین جایزه مسابقه میدانی-ناهار فامیلی
بهترین جایزه مسابقه میدانی-ناهار فامیلی
۶۰۴
جایزه بهترین دستاورد فنی و هنری پویا نمایی
جایزه بهترین دستاورد فنی و هنری پویا نمایی
۴۱۲
جایزه به کلیپ موزیکال پویانمایی
جایزه به کلیپ موزیکال پویانمایی
۶۴۵
جایزه بهترین میان برنامه پویانمایی
جایزه بهترین میان برنامه پویانمایی
۵۱۷
جایزه بهترین تهیه کنندگی پویا نمایی
جایزه بهترین تهیه کنندگی پویا نمایی
۴۲۲