جام جهانی هاکی داخل سالن آلمان ۲۰۱۸ / روسیه - آفریقای جنوبی

۵۵۶

شبکه ورزش
۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۶
۰۶:۰۸
هاکی روی یخ - کانادا- تی پی اس تورکا - جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰
هاکی روی یخ - کانادا- تی پی اس تورکا - جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰
۹۰
هاکی روی یخ جام اسپنگلر -  سوییس ۲۰۲۰ - کانادا و اچ سی داوس
هاکی روی یخ جام اسپنگلر - سوییس ۲۰۲۰ - کانادا و اچ سی داوس
۱۰۸
دیدار نهایی المپیک ۲۰۱۲ - لندن
دیدار نهایی المپیک ۲۰۱۲ - لندن
۳۷۲
هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - اچ سی داوس و اچ سی تی پی اس
هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - اچ سی داوس و اچ سی تی پی اس
۱۳۵
مسابقات هاکی روی یخ اسپینگر ۲۰۲۰ سوییس
مسابقات هاکی روی یخ اسپینگر ۲۰۲۰ سوییس
۴۸۸
اچ سي داوس - اچ سي تي پي اس ، هاکي روي يخ جام اسپنگلر سوييس ۲۰۲۰
اچ سي داوس - اچ سي تي پي اس ، هاکي روي يخ جام اسپنگلر سوييس ۲۰۲۰
۲۸۱
هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - تورکا و بولاو
هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - تورکا و بولاو
۲۰۱
هاکی روی یخ جام اسپنگلر - سوییس ۲۰۲۰ - کانادا و اچ سی داوس
هاکی روی یخ جام اسپنگلر - سوییس ۲۰۲۰ - کانادا و اچ سی داوس
۱۴۹
هاکي روي يخ جام اسپنگلر سوييس ۲۰۲۰ - کانادا و ترينگ
هاکي روي يخ جام اسپنگلر سوييس ۲۰۲۰ - کانادا و ترينگ
۱۰۴
رده بندی هاکی المپیک ۲۰۱۶
رده بندی هاکی المپیک ۲۰۱۶
۳۸۰
هاکی روی یخ - جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - داووس و چوینگ
هاکی روی یخ - جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - داووس و چوینگ
۱۵۶
هاکی روی یخ - جام اسپينگلر - سوییس ۲۰۲۰ - تورکا و پیوتا
هاکی روی یخ - جام اسپينگلر - سوییس ۲۰۲۰ - تورکا و پیوتا
۴۳۴
هاکی روی یخ فنلاند ۲۰۲۰ - جوکریت و دینامو
هاکی روی یخ فنلاند ۲۰۲۰ - جوکریت و دینامو
۷۳۸
فرش ماهور تبریز - هیئت اسکیت فارس، لیگ برتر هاکی
فرش ماهور تبریز - هیئت اسکیت فارس، لیگ برتر هاکی
۱,۱۳۶
هاکی روی یخ روسیه ۲۰۲۰ ، اسکی - جوکریت
هاکی روی یخ روسیه ۲۰۲۰ ، اسکی - جوکریت
۴۳۰
کانادا - اتلاری
کانادا - اتلاری
۶۱۷
لولئا هاکی - لوزان ( مسابقات قهرمانی اروپا )
لولئا هاکی - لوزان ( مسابقات قهرمانی اروپا )
۴۰۰
زالاوات - اک بارز
زالاوات - اک بارز
۵۰۵
هاکی روی یخ قهرمانی اروپا
هاکی روی یخ قهرمانی اروپا
۲۱۳
بلوز - اولنچ
بلوز - اولنچ
۱۴۵
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹
۳۱۶
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - ۲۰۱۹
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - ۲۰۱۹
۱۷۵
هاکی روی یخ ( ادمونتون - آریزونا )
هاکی روی یخ ( ادمونتون - آریزونا )
۲۸۱
هاکی روی یخ - مسابقات قهرمانی اروپا ۲۰۱۹ - ( تاپارا - ای وی راگ )
هاکی روی یخ - مسابقات قهرمانی اروپا ۲۰۱۹ - ( تاپارا - ای وی راگ )
۲۳۹
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹ ،  بوفالو - لایتینگ
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹ ، بوفالو - لایتینگ
۵۶۶
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹ ، گلدن نایتس - پنگوئتس
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹ ، گلدن نایتس - پنگوئتس
۳۵۱
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹
۲۱۶
هاکی روی چمن ، پاکستان - هلند ( بازی دوم )
هاکی روی چمن ، پاکستان - هلند ( بازی دوم )
۵۶۶
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹ / استارز - سناتورز
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹ / استارز - سناتورز
۳۶۳
هاکی روی یخ - لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۹
هاکی روی یخ - لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۹
۲۶۸