سوپرگل پارس جنوبی جم مقابل تراکتورسازی (امید سینگ)


شبکه سهند
5 اسفند ماه 1396
15:38
گسترش فولاد - پدیده
گسترش فولاد - پدیده
1,877
گل تراکتورسازی مقابل نفت آبادان(دانیال اسماعیلی فر)
گل تراکتورسازی مقابل نفت آبادان(دانیال اسماعیلی فر)
2,739
گل نفت آبادان مقابل تراکتورسازی(آگوستو سزار)
گل نفت آبادان مقابل تراکتورسازی(آگوستو سزار)
1,933
تراکتورسازی - نفت آبادان
تراکتورسازی - نفت آبادان
1,857
گل سپاهان مقابل تراکتورسازی (مهدی شریفی)
گل سپاهان مقابل تراکتورسازی (مهدی شریفی)
3,784
گل زیبای تراکتورسازی مقابل سپاهان (دانیال اسماعیلی فر)
گل زیبای تراکتورسازی مقابل سپاهان (دانیال اسماعیلی فر)
3,496
تراکتورسازی - سپاهان
تراکتورسازی - سپاهان
2,922
ذوب آهن - تراکتورسازی
ذوب آهن - تراکتورسازی
3,775
گسترش فولاد  - نفت آبادان
گسترش فولاد - نفت آبادان
1,622
گل زیبای تراکتورسازی مقابل پارس جنوبی جم (احسان پهلوان)
گل زیبای تراکتورسازی مقابل پارس جنوبی جم (احسان پهلوان)
3,948
پارس جنوبی جم - تراکتورسازی
پارس جنوبی جم - تراکتورسازی
1,405
گل سوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مرتضی آقاخان)
گل سوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مرتضی آقاخان)
2,875
گل دوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مهدی مومنی)
گل دوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مهدی مومنی)
1,485
گل اول پیکان مقابل گسترش فولاد (ماهان رحمانی)
گل اول پیکان مقابل گسترش فولاد (ماهان رحمانی)
1,619
گسترش فولاد - پیکان
گسترش فولاد - پیکان
1,272
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده (احسان پهلوان)
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده (احسان پهلوان)
2,354
گل اول و زیبای تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی مهدی پور)
گل اول و زیبای تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی مهدی پور)
2,973
گسترش فولاد - سیاه جامگان
گسترش فولاد - سیاه جامگان
3,077
سیاه جامگان - تراکتورسازی
سیاه جامگان - تراکتورسازی
1,809
گل گسترش فولاد مقابل فولاد خوزستان (پیمان بابایی)
گل گسترش فولاد مقابل فولاد خوزستان (پیمان بابایی)
2,506
گل فولاد خوزستان مقابل گسترش فولاد (حسن بیت سعید)
گل فولاد خوزستان مقابل گسترش فولاد (حسن بیت سعید)
2,637
گسترش فولاد - فولاد خوزستان
گسترش فولاد - فولاد خوزستان
1,237
گل دوم نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
گل دوم نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
3,634
گل اول نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
گل اول نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
2,902
نفت تهران - تراکتورسازی
نفت تهران - تراکتورسازی
2,225
گسترش فولاد - ذوب آهن
گسترش فولاد - ذوب آهن
1,356
پارس جنوبی - گسترش فولاد تبریز
پارس جنوبی - گسترش فولاد تبریز
1,135
تراکتور سازی - استقلال خوزستان
تراکتور سازی - استقلال خوزستان
2,072
گل دوم گسترش فولاد مقابل پدیده (پیمان بابایی)
گل دوم گسترش فولاد مقابل پدیده (پیمان بابایی)
4,195