کسب مدال برنز حسین نوری در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان

۸۰۰

شبکه ورزش
17 بهمن ماه 1396
20:07
گزارش مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا ۲۰۱۸
گزارش مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا ۲۰۱۸
2,513
اخبار کشتی ۹۶/۱۲/۱۵
اخبار کشتی ۹۶/۱۲/۱۵
1,519
گفتگو با علی اکبر حیدری پیشکسوت کشتی – بخش دوم
گفتگو با علی اکبر حیدری پیشکسوت کشتی – بخش دوم
1,191
۱۵ اسفند ۱۳۹۶
۱۵ اسفند ۱۳۹۶
1,680
اخبار کشتی ۹۶/۱۲/۸
اخبار کشتی ۹۶/۱۲/۸
1,727
اردوی تیم کشتی آزاد اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا
اردوی تیم کشتی آزاد اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا
1,605
گفتگو با علی اکبر حیدری پیشکسوت کشتی – بخش اول
گفتگو با علی اکبر حیدری پیشکسوت کشتی – بخش اول
1,467
مسابقات بین المللی اوکراین – بخش دوم
مسابقات بین المللی اوکراین – بخش دوم
۵۶۳
مسابقات بین المللی اوکراین – بخش اول
مسابقات بین المللی اوکراین – بخش اول
۶۲۱
تحلیل و بررسی افراد اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا
تحلیل و بررسی افراد اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا
۸۵۷
۸ اسفند ۱۳۹۶
۸ اسفند ۱۳۹۶
1,170
اخبار کشتی ۹۶/۱۲/۱
اخبار کشتی ۹۶/۱۲/۱
۷۴۹
مسابقات کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان در سیرجان
مسابقات کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان در سیرجان
2,756
گفت و گو با جمشید خیرآبادی سرمربی تیم کشتی فرنگی امید
گفت و گو با جمشید خیرآبادی سرمربی تیم کشتی فرنگی امید
1,078
راه اندازی مجدد سالن جهانبخت
راه اندازی مجدد سالن جهانبخت
۷۱۱
مراسم تشییع پیکر ابوالفضل انوری پیشکسوت کشتی
مراسم تشییع پیکر ابوالفضل انوری پیشکسوت کشتی
1,964
۱ اسفند ۱۳۹۶
۱ اسفند ۱۳۹۶
۷۹۷
اخبار کشتی ۹۶/۱۱/۲۴
اخبار کشتی ۹۶/۱۱/۲۴
1,062
گفتگو با دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان درباره کشتی
گفتگو با دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان درباره کشتی
۶۴۰
مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام تختی در تبریز ۱۳۹۶
مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام تختی در تبریز ۱۳۹۶
1,332
۲۴ بهمن ۱۳۹۶
۲۴ بهمن ۱۳۹۶
۸۱۷
اخبار کشتی ۹۶/۱۱/۱۷
اخبار کشتی ۹۶/۱۱/۱۷
۹۰۲
اردوی تیم ملی کشتی آزاد کشور
اردوی تیم ملی کشتی آزاد کشور
۷۲۹
هم اندیشی و تربیت مدرس اخلاق و مرام پهلوانی
هم اندیشی و تربیت مدرس اخلاق و مرام پهلوانی
۴۲۹
مسابقات کشتی پهلوانی و زورخانه ای نوجوانان و جوانان کشور ۱۳۹۶
مسابقات کشتی پهلوانی و زورخانه ای نوجوانان و جوانان کشور ۱۳۹۶
2,702
۱۷ بهمن ۱۳۹۶
۱۷ بهمن ۱۳۹۶
۶۱۵
۱۰ بهمن ۱۳۹۶
۱۰ بهمن ۱۳۹۶
۸۵۸
مسابقات کشتی فولک استایل مدارس آمریکا
مسابقات کشتی فولک استایل مدارس آمریکا
1,223
گزارشی از مسابقات کشتی جوانان کشور ۱۳۹۶
گزارشی از مسابقات کشتی جوانان کشور ۱۳۹۶
2,612